Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Aktuelne obuke

Training courses

Aktuelne obuke


Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

30. јули 2020. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену  

Семинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према ISO 9001:2015 или уводе систем менаџмента квалитетом у своје организације

2 days more

7. април 2021. године – Анализа захтева стандарда 45001:2018 и препоруке за његову примену  

Вебинар је посвећен међународном стандарду из области менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – ISO 45001:20018, који је објављен и као национални стандард SRPS ISO 45001:20018 на српском језику

one day more

9. и 10. септембар 2021. године – Мерна несигурност као захтев стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Oбукa је намењена стручњацима запосленим у лабораторијама са циљем да пружи основне информације и упутства за процену мерне несигурности.

one day more

7. и 8. октобaр - Интернe проверe система менаџмента према SRPS ISO 45001:2018  

Обука за све организације које су сертификоване или планирају да се сертификују према систему менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

2 days more

3. новембар 2021. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену  

Уз конкретне примере за испуњавање захтева стандарда SRPS ISO 14001:2015 учесници ће кроз низ вежби имати прилику да практично примене стечено знање о принципима ЕMS-a и на својим радним местима.

one day more

28. и 29. септембaр 2021. године - „Примена стандарда за друштвено одговорно пословање у компанијама – сличности и разлике између стандарда SRPS ISO 26000, SA 8000, SMETA и BSCI“  

Нови вебинар „Примена стандарда за друштвено одговорно пословање у компанијама – сличности и разлике између стандарда SRPS ISO 26000, SA 8000, SMETA и BSCI“ – 28. и 29. септембaр 2021. године

2 days more