Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Aktuelne obuke

Training courses

Aktuelne obuke


Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

Радионица: Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 (практична обука)  

Поново организујемо обуку на тему процене ризика, која се у пракси најчешће своди на утврђивање могућности појављивања ризичних догађаја и њихових последица.

2 days more

Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)  

Овај семинар даје увид у софистицираније технике за процену ризика које омогућавају укључивање и других важних елемената за процену ризика, а тиме и прецизнију процену ризика.

2 days more

31. јули 2020. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену  

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према ISO 14001:2015 или уводе систем менаџмента заштитом животне средине у своје организације

one day more

14. август 2020. године - Медицинска средства – сигурним корацима до безбедног производа  

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са компанијом „SIGMA SYSTEMS” из Ниша, први пут организује вебинар на тему менаџмента квалитетом и менаџмента ризиком за медицинска средства

2 days more

29. септембар 2020. године - Вебинар из области менаџмента пројектима  

Сазнајте како ће вам стандард SRPS ISO 21500:2019 помоћи да стандардизујете све пројекте у вашој фирми и да повећатe успешност пројеката.

one day more

28 -30. октобар 2020. године – Интерни проверавач интегрисаног система менаџмента SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018  

Нови тродневни вебинар обједињује знања неопходна сваком интерном проверавачу за три најчешћа система менаџмента.

3 days more

30. март 2021. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену  

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према ISO 9001:2015 или уводе систем менаџмента квалитетом у своје организације.

one day more

22. и 23. децембар 2020. Како се припремити за интерну проверу са удаљене локације (remote audit)?  

Овај дводневни вебинар пружа детаљна упутства која су неопходна за реализовање процеса и процедуре интерне провере са удаљене локације

2 days more

24. децембар 2020. - Како до задовољства корисника применом стандарда – Препоруке и решавање проблема у пракси  

Добра пракса подразумева да организације имају јасно дефинисане процесе којима ће спречити да до приговора, жалбе или рекламације уопште дође, а затим и процесе којима ће одговорити на приговоре корисника

one day more

25. и 26. јануара 2020. године - Интерни проверавачи система менаџмента у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2017)  

Институт за стандардизацију Србије организује овај вебинар у сарадњи са Институтом за унапређење пословања (IBI).

2 days more

Захтеви стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 за тела која сертификују производе, процесе и услуге  

Овај вебинар има за циљ да помогне разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, како би полазницима вебинара била олакшана израда потребне документације и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији

one day more

7. април 2021. године – Анализа захтева стандарда 45001:2018 и препоруке за његову примену  

Вебинар је посвећен међународном стандарду из области менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – ISO 45001:20018, који је објављен и као национални стандард SRPS ISO 45001:20018 на српском језику

one day more