Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

ISO IEC Smart стандарди

Међународне организације за стандардизацију, ISО и IEC креирале су заједнички IEC/ ISО SMART програм који ће омогућити да садржај стандарда у будућности могу да користе компјутери, сложене машине и мали интелигентни уређаји. Нова генерација „паметних“ стандарда ће омогућити увид у међународне (ISO и IEC) стандарде током читавог њиховог животног циклуса. 

У циљу препознавања и бољег разумевања потреба, ISO и IEC тренутно настоје да прикупе и обједине искуства разних корисника широм света. Зато вас позивамо да се укључите у ово истраживање и тако помогнете ауторима SMART програма у припреми што бољих дигиталних решења. Рокови за достављање корисничких прича су 28. фебруар и 26. април 2023.

Шта се очекује од вас?

Потребно је на једноставан начин, у само једној реченици одговорити на следећа три питања: ко, шта и зашто. На пример:

(Навести врсту корисника) желим да (навести очекивану акцију) како би се постигло да (навести очекивану корист / додатну вредност).

Врста корисника може бити нека од следећих заинтересованих страна: 

Акција представља жељено понашање система: 

Додатна вредност може да се изрази као повећана ефикасност, ефективност, квалитет, тачност, профитабилност, уштеда итд. Корист тј. додатна вредност се записује тако да исказује вредност коју ће очекивана промена да донесе, као на пример:

Примери корисничких прича (могу се доставити на енглеском или српском језику):

As a [manufacturer], I want [to have specific requirements for all the constituent parts of product types (such as fillers/inner covering of cables)] so that I can [follow the same without the need of trying different grades].

Као [произвођач], желим [да имам специфичне захтеве за све саставне делове производа (као што су нпр. попуне/унутрашње облоге каблова)] тако да могу [да их користим без потребе да испробавам различите класе].

As a [manufacturer], I want to [automatically transfer all technical requirements of the standard into the design software] so that I can [have actual verification of the production requirements in the design software].

Као [произвођач], желим да [аутоматски пренесем све техничке захтеве стандарда у софтвер за дизајн] тако да могу [да добијем стварну верификацију производних захтева у софтверу за дизајн].

As a [manufacturer], I want to [locate other applicable standards to my product], so that I can [comply with these standards, as applicable].

Као [произвођач], желим да [сазнам који су други применљиви стандарди за мој производ], тако да могу [да се усагласим са тим стандардима, према потреби]. 

Идеја је да овај иновативни програм одговара потребама свих заинтересованих страна, као и друштва у целини. Погледајте детаљније на: www.iso.org/smart.