Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Истраживање и иновације

Иновације се сматрају једним од покретача раста у савременом друштву. Јачање сарадње између истраживачке и иноваторске заједнице и стандардизације основни је предуслов за даљи развој и унапређење у различитим областима. Узимајући у обзир да стандарди промовишу иновације и увођење нових технологија на више начина, неопходно је остварити интензивну сарадњу са свим заинтересованим представницима истраживача и иноватора, а у циљу остваривања вишеструке користи, како за саме учеснике тако и за целокупно друштво. У овом контексту, велику улогу имају и високошколске установе, које се, у оквиру својих основних делатности, баве истраживањима и иновацијама.

Високошколске установе

Повезивање Института са што већим бројем високошколских установа у Србији је од нарочите важности, с обзиром на то да су студенти највећи потенцијални корисници стнадарда у будућности.

Истраживачка заједница