Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

ТЕМАТСКА Е-ЗБИРКА – ОДРЖИВОСТ И ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Тематска електронска збирка из области одрживости и друштвене одговорности, чији садржај чине следећи српски стандарди објављени на српском језику:

SRPS ISO 26000:2011SRPS ISO 37101:2021SRPS ISO 37001:2017SRPS ISO 37100:2019SRPS ISO 20400:2018 и сродни документ објављен на енглеском језику SRPS IWA 26:2019.

Стандардима из ове збирке дају се упутствa за све врсте организација, без обзира на њихову величину, активност и локацију, о основним питањима друштвене одговорности и одрживости, као што су: принципи, праксе, трендови и карактеристике друштвене одговорности; интегрисање, примена и промовисање друштвено одговорног понашања у организацији. Такође, заинтересованим странама се пружа помоћ у разумевању, остваривању и унапређењу борбе против мита обезбеђивањем захтева и смерница за успостављање, примену, одржавање, преиспитивање и побољшавање система менаџмента против мита.

Збирка има за циљ да заинтересованим странама омогући упутства за побољшавање доприноса одрживом развоју, подстицање „паметног” приступа и отпорности у заједницама и оцењивање њихових перформанси у напредовању ка одрживом развоју. 

Цена збирке: 13.375,00 динарa

Поред наручивања на веб-сајту, збирка се може наручити е-поштом на адресу: prodaja@iss.rs