Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања (практична обука)

Duration: 5 days

Обука је намењена за све типове организација (привредна друштва, предузетници, јавна предузећа, установе, институције, органи локалних самоуправа и др.), као и за све појединце који су заинтересовани за: лиценцирање у складу са Законом о приватном обезбеђењу, примену националног стандарда за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања (SRPS A.L2.003) за сопствене потребе и за пружање услуга процене ризика за трећа лица, оцењивање усаглашености са националним стандардом, стицање компетентности за израду процене ризика у складу са захтевима стандарда за менаџмент ризиком (SRPS ISO 31000), систем менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) и систем менаџмента континуитетом пословања (SRPS ISO 22301).

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.