Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

Duration: 5 days

Стручна обука за израду докумената за процену ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања по трећи пут се организује у оквиру сарадње Института за стандардизацију Србије и привредног друштва Proks Vision d.o.o. из Београда. Обука се спроводи теоретски (предавања) и практично (вежбе, радионице). Теоријски део обуке обухвата упознавање кандидата са свим законским и подзаконским актима који су од значаја за систем заштите и спасавања и област управљања ванредним ситуацијама, као и са начином израде докумената за процену ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања. Практични део обуке се састоји од симулације израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

Ова обука је предуслов за полагање стручног испита пред комисијом МУП-а РС и добијање лиценце за процену ризика.

Биће посебно обрађене следеће теме:

• систем заштите и спасавања; • процена ризика од катастрофа; • план заштите и спасавања.

Коме је обука намењена?

Ова обука је намењена запосленима у привредним друштвима и другим правним лицима, као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа (према чл. 15 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник, бр. 87/2018”). Услов за похађање обуке је завршен VII степен стручне спреме (неопходно је донети копију дипломе о стручној спреми).

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.