Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања – 19. до 23. октобра 2020.

Duration: 5 days

Стручна обука за израду докумената процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања се по трећи пут организује у оквиру сарадње Института за стандардизацију Србије и привредног друштва Proks Vision d.o.o. из Београда. Обука се спроводи теоретски (предавања) и практично (вежбе, радионице). Теоријски део обуке обухвата упознавање кандидата са свим законским и подзаконским актима који су од значаја за систем заштите и спасавања и област управљања ванредним ситуацијама, као и са начином израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања. Практични део обуке се састоји од симулације израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

Ова обука је предуслов за полагање стручног испита пред комисијом МУП-а РС и добијање лиценце за процену ризика.

Биће посебно обрађене следеће теме:

• систем заштите и спасавања, • процена ризика од катастрофа, • план заштите и спасавања.

Коме је обука намењена?

Ова обука је намењена запосленима у привредним друштвима и другим правним лицима, као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа (према чл. 15 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник, бр. 87/2018”). Услов за похађање обуке је завршен VII степен стручне спреме (неопходно је донети копију дипломе о стручној спреми).

Предавачи:

Мр Славица Дабижљевић, директор Proks Vision d.o.o, члан KS А292. Искуство у изради аката процене ризика у складу са националним стандардом SRPS A.L2.003, Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика, и Законом о приватном обезбеђењу, у изради процена ризика од катастрофа, као и у едукацији кандитата у области процене ризика. Велики број објављених радова у области менаџмента ризиком. Ненад Поповић, лиценцирани предавач за процену ризика од катастрофа у Proks Vision d.o.o, са великим практичним искуством у изради докумената из области безбедности и ванредних ситуација. Мр Слободан Спасић, лиценцирани предавач за процену ризика од катастрофа у Proks Vision d.o.o, експерт и консултант из области одрживог развоја, са великим искуством у изради стратешких и планских докумената; учествовао у реализацији бројних националних и међународних пројеката. Представници МУП-а, Сектор за ванредне ситуације. Накнада за учешће на обуци износи 30.000,00 динара и обухвата материјал за обуку, потврду о обучености и освежење за време паузе.

Пријавите се преко линка: https://forms.gle/gVm3SB9bLV1RcSUF8

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.