Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2. 11030 Београд
Главни мени

Категорије чланства

Одлука УО о висини чланарине у Институту за 2019. годину

Члан Института може постати свако привредно друштво, предузеће, друго правно лице или предузетник који су основани по прописима Републике Србије, као и физичко лице које је држављанин Републике Србије. На основу члана 24 Статута, директор Института доноси одлуку о пријему чланова Института и престанку чланства у Институту. На основу члана 25 Статута Управни одбор доноси одлуку којом се утврђује висина чланарине за сваку годину. Категорије чланова: (1) редовни, (2) почасни и (3) заслужни чланови.

  1. Редовни чланови су заинтересоване стране које су се учланиле у Институт по поступку утврђеном у Статуту Института и Правилнику о чланству.
  2. Почасни чланови су истакнути појединци које је Скупштина Института именовала за почасне чланове у складу са општим актом о предлагању и именовању почасних и заслужних чланова, имајући у виду њихов научноистраживачки рад, значајан стручни рад, посебну подршку или други значајан допринос у вези са националном, европском или међународном стандардизацијом, односно делатношћу Института.
  3. Заслужни чланови су истакнути појединци и организације из редова редовних чланова Института, које је Скупштина Института именовала за заслужне чланове у складу са општим актом о предлагању и именовању почасних и заслужних чланова, имајући у виду њихов вишегодишњи плодотворан рад у органима и радним телима Института, односно европских или међународних организација за стандардизацију, или други допринос националној, европској или међународној стандардизацији.