Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Пројекти

Претражите српске, европске и међународне стандарде. Одредите организацију која је доносилац стандарда, изаберите ознаку стандарда или кључну реч и завршите жељену претрагу. Можете додати и фазу у изради стандарда или комитет/комисију која је израдила стандард.

Квалитет воде- Одређивање растворљивог хрома (VI) у води- Фотометријска метода

10.99 Нови пројекат се прихвата

Квалитет воде — Одређивање одабраних полибромованих дифенилетара у седименту и канализационом муљу — Метода екстракције и гасне хроматографије/масене спектрометрије

10.99 Нови пројекат се прихвата

Квалитет воде- Детекција и квантификација SARS-CoV-2 у отпадним водама

10.99 Нови пројекат се прихвата

Квалитет воде- Пребројавање цревних ентерокока- Део 3: Метода највероватнијег броја

10.99 Нови пројекат се прихвата

Квалитет воде- Одређивање Escherichia coli - Део 4: Метода мембранске филтрације за воду са високим садржајем бактерија

10.99 Нови пројекат се прихвата

Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 11: Smernice za uzimanje uzoraka podzemnih voda

10.20 Почетак изјашњавања о предлогу

Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 11: Smernice za uzimanje uzoraka podzemnih voda

10.20 Почетак изјашњавања о предлогу

Kvalitet vode — Izbor ispitivanja biorazgradivosti

60.60 Стандард објављен

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu — Proizvodnja ozona — Smernice za instalacije i minimalni funkcionalni zahtevi

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode — Uputstvo za konstruisanje multimetrijskih indeksa

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode – Tehnički izveštaj o upravljanju bar-kodovima silikatnih algi (diatioma)

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode – Tehnički izveštaj o rutinskom uzimanju uzoraka bentosnih silikatnih algi iz reka i jezera, prilagođenom za analize preko metabar-kodova

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode — Određivanje tributil-kalaja (TBT) u uzorcima vode pomoću ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) i gasne hromatografije sa „triple quadrupole” masenom spektrometrijom

60.60 Стандард објављен

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu – Delimično žareni dolomit

90.00 Почетак преиспитивања

Хемикалије које се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу – Калцијум-карбонат

60.60 Стандард објављен

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Sumpor-dioksid

90.60 Завршетак поступка преиспитивања стандарда

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Rastvor monocink-fosfata

90.92 Одлука о измени или ревизији стандарда

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Natrijumdihidrogen- -ortofosfat

90.93 Одлука о потврђивању стандарда