Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Пројекти

Претражите српске, европске и међународне стандарде. Одредите организацију која је доносилац стандарда, изаберите ознаку стандарда или кључну реч и завршите жељену претрагу. Можете додати и фазу у изради стандарда или комитет/комисију која је израдила стандард.

Критеријум: 13.030.01

Карактеризација отпада — Упутство за коришћење екотоксиколошких испитивања примењивих на отпад

50.99 Дефинитивни текст нацрта стандарда одобрен за објављивање

Карактеризација процедних вода из отпада и земљишта у животној средини користећи репродуктивне и токсиколошке гене Daphnia magnе

50.20 Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта стандарда

Управљање сакупљањем отпада и транспортом- Речник

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Муљ, третирани биоотпад и земљиште – Одређивање елемената масеном спектрометријом са индуковано-куплованом плазмом (ICP-MS)

10.99 Нови пројекат се прихвата

Karakterizacija otpada — Digestija uzoraka otpada alkalnim topljenjem

60.60 Стандард објављен

Карактеризација отпада — Упутство за коришћење екотоксиколошких испитивања примењивих на отпад

60.60 Стандард објављен

Karakterizacija otpada — Skrining metode analize elementarnog sastava otpada na terenu pomoću rendgenske fluorescentne spektroskopije

60.60 Стандард објављен

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Detekcija i određivanje broja Escherichia coli

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Karakterizacija otpada — Kinetičko ispitivanje u cilju procene potencijala za stvaranje kiseline, otpada iz ekstraktivne industrije koji sadrži sulfide

60.60 Стандард објављен

Karakterizacija otpada — Opšte uputstvo za karakterizaciju otpada iz ekstraktivne industrije

60.60 Стандард објављен

Metode ispitivanja za karakterizaciju čvrstih matriksa u životnoj sredini – Uputstvo za ispitivanje tačke paljenja

60.60 Стандард објављен

Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Ispitivanje za određivanje kiselinskog i baznog neutralizacionog kapaciteta

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje specifične električne provodnosti

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Karakterizacija otpada — Određivanje gornje toplotne moći i izračunavanje neto toplotne moći

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Ekstrakcija za određivanje sadržaja amonijaka, nitrata i nitrita

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje nonilfenola (NP) i nonifenil-mono-dietoksilata i nonifenil-dietoksilata pomoću kapilarne gasne hromatografije sa maseno-spektrometrijskom detekcijom (GC-MS)

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje odabranih ftalata pomoću kapilarne gasne hromatografije sa maseno-spektrometrijskom detekcijom (GC-MS)

90.60 Завршетак поступка преиспитивања стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata u rastvoru posle razaranja carskom vodom i azotnom kiselinom — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)

90.60 Завршетак поступка преиспитивања стандарда