Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Пројекти

Претражите српске, европске и међународне стандарде. Одредите организацију која је доносилац стандарда, изаберите ознаку стандарда или кључну реч и завршите жељену претрагу. Можете додати и фазу у изради стандарда или комитет/комисију која је израдила стандард.

Критеријум: 13.060.01

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja hroma - Metode atomskoapsorpcione spektrometrije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje nekih hlorfenola u vodi gasnom hromatografijom

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle n dana (BPKn) - Deo 2: Metoda za nerazblažene uzorke

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Снабдевање водом - Захтеви за системе и компоненте изван објеката

90.92 Одлука о измени или ревизији стандарда

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 3: Određivanje hromata, jodida, sulfita, tiocijanata i tiosulfata

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Квалитет воде – Одређивање растворених анјона течном хроматографијом – Део 4: Одређивање хлората, хлорида и хлорита у води са ниском контаминацијом

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode - Određivanje azota - Deo 1: Metoda oksidacione digestije pomoću peroksidisulfata

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje aluminijuma - Metoda atomskoapsorpcione spektrometrije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje nitritnog azota i nitratnog azota i njihovog zbira protočnom analizom (CFA I FIA) i spektrometrijskom detekcijom

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Системи менаџментa животном средином – Смернице за коришћење ISO 14001, у вези са аспектима и условима животне средине у оквиру тематске области животне средине – Део 2: Вода

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenog Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+ Sr2+ i Ba2+ jonskom hromatografijom - Metoda za vodu i otpadnu vodu

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenog bromata - Metoda tečne jonske hromatografije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Direktna senzorska/analitička oprema za vodu - Ispitivanja specifikacija i performansi

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode – Određivanje mutnoće – Deo 1: Kvantitativna metoda

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode – Određivanje mutnoće – Deo 2: Semikvantitativna metoda za ocenjivanje providnosti vode

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode - Određivanje akutne letalne toksičnosti supstancija na slatkovodne ribe Brachydanio rerio hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - Deo 1: Statička metoda

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje akutne letalne toksičnosti supstancija na slatkovodne ribe Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - Deo 2: Polustatička metoda

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje akutne letalne toksičnosti supstancija na slatkovodne ribe Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - Deo 3: Protočna metoda

90.93 Одлука о потврђивању стандарда