Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Пројекти

Претражите српске, европске и међународне стандарде. Одредите организацију која је доносилац стандарда, изаберите ознаку стандарда или кључну реч и завршите жељену претрагу. Можете додати и фазу у изради стандарда или комитет/комисију која је израдила стандард.

Критеријум: 13.060.50

Квалитет воде- Одређивање укупне количине перфлорних супстанци (сума PFAS) у води за пиће- Метода помоћу течне хроматографије/масене спектрометрије (LC/MS)

50.60 Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта стандарда

Квалитет воде- Одређивање изабраних естрогена у целом узорку воде- Метода помоћу ектракције у чврстој фази (SPE) са накнадном куплованом хроматографијом и масеном спектрометријском детекцијом

40.60 Завршетак јавне расправе

Квалитет воде – Одређивање укупног органског угљеника (TOC), раствореног органског угљеника (DOC), укупног везаног азота (TNb) и раствореног везаног азота (DNb) после каталитичког оксидационог сагоревања на високој температури

45.99 Слање нацрта FV у CCMC

Квалитет воде- Одређивање органски везаног флуора, хлора, брома и јода (AOF, AOCl, AOBr, AOI) који могу да се абсорбују- Метода са сагоревањем и накнадним хроматографским мерењем

30.99 Нацрт комисије стандарда одобрава се за јавну расправу

Квалитет воде- Одређивање растворљивог хрома (VI) у води- Фотометријска метода

30.99 Нацрт комисије стандарда одобрава се за јавну расправу

Квалитет воде — Одређивање одабраних полибромованих дифенилетара у седименту и канализационом муљу — Метода екстракције и гасне хроматографије/масене спектрометрије

10.99 Нови пројекат се прихвата

Kvalitet vode — Određivanje tributil-kalaja (TBT) u uzorcima vode pomoću ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) i gasne hromatografije sa „triple quadrupole” masenom spektrometrijom

60.60 Стандард објављен

Смернице за валидацију физичко-хемијских аналитичких метода

90.20 Почетак поступка преиспитивања стандарда

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja parationa, metilparationa i nekih drugih organofosfornih jedinjenja u vodi putem ekstrakcije dihlormetanom i pomoću gasne hromatografije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Hemijska agresija na beton - Određivanje sadržaja agresivnog ugljen-dioksida u vodi

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja epihlorhidrina

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode – Određivanje izabranih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u celokupnom uzorku vode – Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode – Određivanje organohlornih pesticida (OCP) u celokupnom uzorku vode – Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode – Određivanje izabranih polibromovanih difenil-etara u celokupnom uzorku vode – Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode — Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika — Jodometrijska metoda — Ispravka 1

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode - Određivanje lako isparljivih halogenovanih ugljovodonika - Metoda gasne hromatografije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 1: Određivanje bromida, hlorida, fluorida, nitrata, nitrita, fosfata i sulfata

60.60 Стандард објављен

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 3: Određivanje hromata, jodida, sulfita, tiocijanata i tiosulfata

90.93 Одлука о потврђивању стандарда