Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Пројекти

Претражите српске, европске и међународне стандарде. Одредите организацију која је доносилац стандарда, изаберите ознаку стандарда или кључну реч и завршите жељену претрагу. Можете додати и фазу у изради стандарда или комитет/комисију која је израдила стандард.

Критеријум: 13.080.10

Земљиште и отпад – Одређивање хрома (VI) у чврстим материјалима алкалном дигестијом и јонском хроматографијом са спектрофотометријском детекцијом

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Квалитет земљишта — Скрининг земљишта за одабране елементе помоћу енергетске дисперзивне X-флуоресцентне спектрометрије коришћењем ручног или преносног инструмента

10.99 Нови пројекат се прихвата

Муљ, третирани биоотпад и земљиште – Одређивање елемената масеном спектрометријом са индуковано-куплованом плазмом (ICP-MS)

10.99 Нови пројекат се прихвата

Karakterizacija otpada — Određivanje elementarnog sastava pomoću rendgenske fluorescencije

10.99 Нови пројекат се прихвата

Квалитет земљишта — Одређивање испарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника и одабраних етара помоћу гасне хроматографије — Статичка „headspace”метода

10.99 Нови пројекат се прихвата

Kvalitet zemljišta — Rizik koji potiče od naftnih ugljovodonika — Deo 2: Određivanje alifatičnih i aromatičnih frakcija poluisparljivih naftnih ugljovodonika pomoću gasne hromatografije sa detekcijom plamene jonizacije (GC/FID)

60.60 Стандард објављен

Karakterizacija otpada — Određivanje elementarnog sastava pomoću rendgenske fluorescencije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Земљиште, отпад, третирани биоотпад и муљ – Одређивање укупног органског угљеника (TOC) сувим сагоревањем

60.60 Стандард објављен

Муљ, третирани биоотпад и земљиште – Одређивање адсорбованих, органски везаних халогена (АОX)

60.60 Стандард објављен

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje ukupnog azota metodom suvog sagorevanja

90.60 Завршетак поступка преиспитивања стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje sadržaja azota po Kjeldalu

90.60 Завршетак поступка преиспитивања стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje elemenata masenom spektrometrijom sa indukovano-kuplovanom plazmom (ICP-MS)

90.92 Одлука о измени или ревизији стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Digestija rastvorljivih frakcija elemenata u azotnoj kiselini

90.60 Завршетак поступка преиспитивања стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje žive – Deo 1: Atomska apsorpciona spektrometrija hladnom parom (CV-AAS)

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje žive – Deo 2: Atomska fluorescentna spektrometrija hladnom parom (CV-AFS)

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje dioksina i furana i polihlorovanih bifenila dioksinskog tipa gasnom hromatografijom visoke rezolucije sa maseno-selektivnom detekcijom (HR GC-MS)

90.20 Почетак поступка преиспитивања стандарда

Metoda ispitivanja za određivanje stepena kiselosti tla prema Bauman-Galiju

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Чврсти матрикси у животној средини – Одређивање полихлорованих бифенила (PCB) помоћу гасне хроматографије са масеном селективном детекцијом (GC-MS) или детекцијом са захватом електрона (GC-ECD)

60.60 Стандард објављен