Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Пројекти

Претражите српске, европске и међународне стандарде. Одредите организацију која је доносилац стандарда, изаберите ознаку стандарда или кључну реч и завршите жељену претрагу. Можете додати и фазу у изради стандарда или комитет/комисију која је израдила стандард.

Критеријум: 77.040.30

Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање ниобијума у челику — Спектрофотометријска метода

50.20 Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта стандарда

Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање азота (у траговима) у челику — Спектрофотометријска метода

50.20 Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта стандарда

Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање хрома у гвожђу и челику — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије

50.20 Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта стандарда

Алуминијум и легуре алуминијума - Hемијска анализа - Узимање узорака из растопа метала

30.99 Нацрт комисије стандарда одобрава се за јавну расправу

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 1

90.92 Одлука о измени или ревизији стандарда

Методе хемијских анализа – Квантитативна хемијска анализа сировог гвожђа, ливеног гвожђа, нисколегираних челика, високолегираних челика, легура алуминијума и легура бакра методом оптичко-емисионе спектрометрије у којој се за побуђивање користи високонапонска кондензована варница – Измена 2

90.92 Одлука о измени или ревизији стандарда

Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Стандард објављен

Standardno uputstvo za određivanje hemijskog sastava i izbor postupaka uzimanja uzoraka i metode kvantitativne analize metala, ruda i srodnih materijala

60.60 Стандард објављен

Гвожђе и челик – Европски стандарди за одређивање хемијског састава

60.60 Стандард објављен

Analiza gvožđa i čelika — Interni laboratorijski postupak za proveru tačnosti analitičkih metoda korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala

60.60 Стандард објављен

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje selena u čeliku — Metoda elektrotermičke atomske apsorpcione spektrometrije

60.60 Стандард објављен

Čelik i liveno gvožđe — Određivanje supstanci navedenih u direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrednosti

60.60 Стандард објављен

Смернице за припрему стандардних рутинских метода код таласно дисперзионе рендгенске флуоресцентне спектрометрије

60.60 Стандард објављен

Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja hroma — Deo 1: Metoda titracije

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja mangana — Deo 1: Spektrofotometrijska metoda

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Optička emisiona analiza niskolegiranih čelika (rutinska metoda) - Smernice za pripremu standardne rutinske metode za optičku emisionu spektrometriju

90.93 Одлука о потврђивању стандарда

Optička emisiona analiza niskolegiranih čelika (rutinska metoda) - Metoda određivanja C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni i Cu

60.60 Стандард објављен

Hemijska analiza gvožđa i čelika - Preporuke za izradu standardnih metoda analize gvožđa i čelika primenom plamene atomske apsorpcione spektrometrije

60.60 Стандард објављен