Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Aktuelne obuke

27. maj 2022. godine – Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

2. i 3. jun 2022. godine - Merna nesigurnost kao zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

2. i 3. jun  2022. godine – Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17020:2012 (praktična obuka)

3. jun 2022. godine - Medicinska sredstva – Primena inženjeringa upotrebljivosti na medicinsko sredstvo

7. i 8. jun  2022. godine - Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014 (praktična obuka)

9. i 10. juni 2022. godine – Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka)

14. jun 2022. godine – Vebinar: Zahtevi standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge

16. i 17. jun 2022. godine - Zahtevi standarda SRPS EN ISO/IEC 17024:2012 za tela koja sertifikuju osobe

22. jun 2022. godine – Novi propisi i standardi za energertsku efikasnost proizvoda, označavanje energetske klase i potrošnje energije i zahtevi za eko-dizajn: Dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima (sa demonstracijom metoda laboratorijih ispitivanja)

30. jun i 1. jul 2022. godine - Interne provere sistema menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001:2018

1. jul 2022. godine – Onlajn-radionica: Rizici i prilike u laboratorijama