Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Aktuelne obuke

Tumačenje zahteva standarda za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu  SRPS ISO 45001:2018 i preporuke za njegovu primenu - 6. decembar 2023. - vebinar

Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2022 (praktična onlajn-obuka) -  7. i 8.  decembar 2023. - vebinar

Interne provere integrisanog sistema menadžmenta SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 - 12 – 15. decembar 2023. - seminar

Petodnevna stručna obuka: Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja - 11. do 15. decembra 2023. - seminar

Tumačenje i praktična primena zahteva standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 - 14. i 15 decembar 2023. - vebinar

Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN IEC 31010:2019 – Viši nivo - 20. i 22. decembar 2023. - vebinar

Merna nesigurnost kao zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 - 21. i 22. decembar 2023. - vebinar

Radionica uživo: Merna nesigurnost kao zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 – primena u merenjima u fizici (praktična obuka) - 26. decembar 2023. - seminar