Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Narodna Republika Kina

Institut za standardizaciju Srbije (ISS) neguje i stalno proširuje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Nacionalnom administracijom za standardizaciju Kine (Standardization Administration of China – SAC). U tom smislu, dve nacionalne organizacije za standardizaciju su 2016. godine potpisale Sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju Srbije i Nacionalne administracije za standardizaciju Kine, koji je obuhvatao sledeće:

- smanjivanje tehničkih prepreka u trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, 

- povećanje nivoa sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi i životinja, kao i očuvanje životne sredine,

- izražavajući težnju za međusobnom saradnjom u oblasti standardizacije, olakšanu razmenu eksperata iz Srbije i Kine,

- harmonizaciju nacionalnih standarda sa međunarodnim standardima u cilju promovisanja naučne i tehničke saradnje i smanjenja tehničkih prepreka trgovini,

- međusobnu saradnju na polju međunarodne standardizacije radi razmene informacija, koordinacije stavova, i pružanja međusobne podrške u međunarodnim organizacijama za standardizaciju ISO i IEC,

- razmenu opštih podataka i publikacija, kataloga nacionalnih standarda, procedura u vezi sa donošenjem i usvajanjem nacionalnih standarda,

- informacije i materijale koji se odnose na programe obuke, kao i programe u vezi sa znanjem eksperata iz komisija za standarde o odnosu standarda i propisa i potvrđivanja usaglašenosti.

Ovaj sporazum je zaključen na period od pet godina i ovaj sporazum se automatski obnavlja na novi petogodišnji period.

U okviru međusobne saradnje između dva nacionalna tela za standardizaciju, a i uz saradnju sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO), u poseti Nacionalnoj administraciji za standardizaciju Kine bila su tri zaposena iz Instituta za standardizaciju Srbije (ISS).