Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Međunarodna klasifikacija standarda ICS

Međunarodna klasifikacija standarda (ICS) predstavlja osnovu za uređenje strukture kataloga međunarodnih, regionalnih i nacionalnih standarda i drugih normativnih dokumenata, kao i baza podataka o standardima, bibliotečkih kataloga itd. Terminologija koja se koristi u srpskim standardima i srodnim dokumentima razvijala se i menjala kroz decenije, te su nazivi područja, grupa i podgrupa koje sadrži ovo izdanje ICS klasifikacije usklađeni sa terminologijom koja se sada koristi.Takođe, u Katalogu srpskih standarda i srodnih dokumenata, kojiInstitut za standardizaciju Srbije objavljuje svake godine, pored nacionalne klasifikacije, u potpunosti se primenjuje ICS klasifikacija. Izdanje koje je pred vama prevod je sedmog izdanja ISC klasifikacije i sadrži, pored prevoda međunarodne publikacije, i tekst na engleskom jeziku.

Pretražujte po ICS-u : 47.020. Brodogradnja i brodska postrojenja uopšte

Ponovo podesi
Opšti standardi koji se odnose na brodogradnju i brodska postrojenja

Materijali i komponente za brodogradnju

Trup broda i elementi njegove konstrukcije

Brodski motori i propulzioni sistemi

Sistemi cevovoda

Oprema za dizanje i rukovanje teretom

Oprema i instalacije za palubu broda

Električna oprema brodova i brodskih postrojenja

Uređaji i oprema za navigaciju i upravljanje

Prostori za smeštaj

Prostori za teret

Brodski sistemi za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje

Ostali standardi koji se odnose na brodogradnju i brodska postrojenja