Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

ISO/IEC Smart standardi

Međunarodne organizacije za standardizaciju, ISO i IEC kreirale su zajednički IEC/ ISO SMART program koji će omogućiti da sadržaj standarda u budućnosti mogu da koriste kompjuteri, složene mašine i mali inteligentni uređaji. Nova generacija „pametnih“ standarda će omogućiti uvid u međunarodne (ISO i IEC) standarde tokom čitavog njihovog životnog ciklusa. 

U cilju prepoznavanja i boljeg razumevanja potreba, ISO i IEC trenutno nastoje da prikupe i objedine iskustva raznih korisnika širom sveta. Zato vas pozivamo da se uključite u ovo istraživanje i tako pomognete autorima SMART programa u pripremi što boljih digitalnih rešenja. Rokovi za dostavljanje korisničkih priča su 28. februar i 26. april 2023.

Šta se očekuje od vas?

Potrebno je na jednostavan način, u samo jednoj rečenici odgovoriti na sledeća tri pitanja: ko, šta i zašto. Na primer:

(Navesti vrstu korisnika) želim da (navesti očekivanu akciju) kako bi se postiglo da (navesti očekivanu korist / dodatnu vrednost).

Vrsta korisnika može biti neka od sledećih zainteresovanih strana: 

Akcija predstavlja željeno ponašanje sistema: 

Dodatna vrednost može da se izrazi kao povećana efikasnost, efektivnost, kvalitet, tačnost, profitabilnost, ušteda itd. Korist tj. dodatna vrednost se zapisuje tako da iskazuje vrednost koju će očekivana promena da donese, kao na primer:

Primeri korisničkih priča (mogu se dostaviti na engleskom ili srpskom jeziku):

As a [manufacturer], I want [to have specific requirements for all the constituent parts of product types (such as fillers/inner covering of cables)] so that I can [follow the same without the need of trying different grades].

Kao [proizvođač], želim [da imam specifične zahteve za sve sastavne delove proizvoda (kao što su npr. popune/unutrašnje obloge kablova)] tako da mogu [da ih koristim bez potrebe da isprobavam različite klase].

As a [manufacturer], I want to [automatically transfer all technical requirements of the standard into the design software] so that I can [have actual verification of the production requirements in the design software].

Kao [proizvođač], želim da [automatski prenesem sve tehničke zahteve standarda u softver za dizajn] tako da mogu [da dobijem stvarnu verifikaciju proizvodnih zahteva u softveru za dizajn].

As a [manufacturer], I want to [locate other applicable standards to my product], so that I can [comply with these standards, as applicable].

Kao [proizvođač], želim da [saznam koji su drugi primenljivi standardi za moj proizvod], tako da mogu [da se usaglasim sa tim standardima, prema potrebi]. 

Ideja je da ovaj inovativni program odgovara potrebama svih zainteresovanih strana, kao i društva u celini. Pogledajte detaljnije na: www.iso.org/smart.