Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Tečni naftni proizvodi - Benzin - Određivanje niskih koncentracija olova atomskoapsorpcionom spektrometrijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi - Benzin - Određivanje sadržaja benzena infracrvenom spektrometrijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi — Određivanje sadržaja natrijuma — Metoda atomske apsorpcione spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Goriva za motorna vozila – TNG (tečni naftni gas) – Zahtevi i metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo – Zahtevi i metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Dizel-gorivo – Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) – Deo 1: Metoda ispitivanja

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi — Određivanje niske koncentracije sumpora u gorivima za motorna vozila — Rendgenska fluorescentna spektrometrija sa disperzijom energije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila – Metoda ultraljubičaste fluorescencije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila - Rendgenska fluorescentna spektrometrija sa disperzijom energije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i ulja za loženje — Određivanje sedimenta — Metoda ekstrakcije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi — Određivanje sadržaja olova u benzinu — Metoda sa jod-monohloridom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Izračunavanje cetanskog indeksa goriva srednjih destilata prema jednačini sa četiri promenljive

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Izračunavanje cetanskog indeksa srednjedestilatnih goriva prema jednačini sa četiri promenljive

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi — Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore i avionskih goriva — Motorna metoda

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje detonacionih karakteristika motornih i avionskih goriva – Motorna metoda

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi — Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore — Istraživačka metoda

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje detonacionih karakteristika motornih goriva – Istraživačka metoda

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – Cetanska metoda na ispitnom motoru

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više