Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Geosintetika – Uzimanje i pripremanje uzoraka za ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Geosintetika – Određivanje debljine pri unapred utvrđenim pritiscima – Deo 1: Pojedinačni slojevi

60.60 Standard objavljen

Geosintetika – Određivanje debljine pri unapred utvrđenim pritiscima – Deo 1: Pojedinačni slojevi – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Geosintetika– Metoda za određivanje mase po jedinici površine geotekstila i geotekstilu sličnih proizvoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geotekstil - Tekstil za filtriranje - Tehnički uslovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Projektovanje uz korišćenje geosintetike – Deo 1: Opšte

60.60 Standard objavljen

Projektovanje uz korišćenje geosintetike – Deo 2: Separacija

60.60 Standard objavljen

Projektovanje uz korišćenje geosintetike – Deo 3: Filtracija

60.60 Standard objavljen

Projektovanje uz korišćenje geosintetike – Deo 4: Dreniranje

60.60 Standard objavljen

Projektovanje uz korišćenje geosintetike – Deo 7: Armiranje

60.60 Standard objavljen

Projektovanje uz korišćenje geosintetike – Deo 9: Barijere

60.60 Standard objavljen

Uputstva za trajnost geotekstila i geotekstilu srodnih proizvoda

60.60 Standard objavljen

Geomehanika - Rečnik

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomehanička ispitivanja - Termini, definicije, oznake i jedinice

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomehanička ispitivanja - Opšta klasifikacija tla

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomehanička ispitivanja - Određivanje zapreminske mase materijala tla sa porama metodom kalibrisanog peska

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomehanička ispitivanja - Određivanje zapreminske mase materijala tla sa porama metodom pomoću gumenog balona

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Geomehanička ispitivanja - Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda