Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Noseći slojevi podloga za puteve od mehanički stabilizovanog tla - Tehnički uslovi za izradu

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Projektovanje i građenje puteva - Izrada nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija puteva od materijala stabilizovanih cementom i sličnim hidrauličnim vezama - Tehnički uslovi

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Projektovanje i građenje puteva - Izrada stabilizovanog tla krečom i izrada nosećih slojeva za puteve od materijala stabilizovanih krečom

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Ugljovodonicne mešavine - Određivanje sadržaja vode

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Tipizacija konstrukcija za odvodnjavanje - Gajgerov slivnik

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipizacija konstrukcija za odvodnjavanje - Armiranobetonska ploča Gajgerovog slivnika

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipizacija objekata za odvodenje vode kod puteva - Cevasti propust - Slivnik sa bocnim ulivom vode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipizacija objekata za odvodenje sa puteva - Cevasti propust - Slivnik sa ceonim ulivom vode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipizacija objekata za odvodnjava-nje puteva - Cevasti propust - Tip-ski pravougaoni slivnik sa ceonim ulivom vode i bocnim jarkom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipizacija objekata za odvodnjavanje sa puteva - Cevasti propust - Slivnik sa pokrivenim bocnim ulivom vode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

TIPIZACIJA OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE PUTEVA - CEVASTI PROPUST - TEMELJENJE PROPUSTA U NASIPU

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipizacija objekata za odvodnjavanje puteva - Cevasti propust - Zakošena glava cevastog propusta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

TIPIZACIJA OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE PUTEVA - CEVASTI PROPUST - TEMELJENJE BETONSKIH CEVI PROPUSTA ZA NAGIBE VECE OD 6%

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

TIPIZACIJA OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE PUTEVA - CEVASTI PROPUST - TEMELJENJE, POLAGANJE I SPAJANJE BETONSKIH CEVI PROPUSTA

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipovi odvodnjavanja kolovoza i pribrežnih strana na putevima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Tipovi osiguranja kosina nasipa i useka i nožice nasipa

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda