Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Nafta i tečni naftni proizvodi — Kalibracija vertikalnih cilindričnih rezervoara — Deo 4: Unutrašnja optičko-električna metoda merenja rastojanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni naftni proizvodi — Kalibracija vertikalnih cilindričnih rezervoara — Deo 5: Spoljašnja optičko-električna metoda merenja rastojanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Određivanje oksidacione stabilnosti benzina - Metoda indukcionog perioda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Goriva (klasa F) – Klasifikacija – Deo 1: Kategorije brodskih goriva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Goriva (klasa F) - Klasifikacija - Deo 2: Kategorije goriva za gasne turbine koje se primenjuju u industriji i pomorstvu (identičan sa ISO 8216-2:1986)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Goriva (klasa F) - Klasifikacija - Deo 3: Familija L (utecnjeni naftni gasovi) (identičan sa ISO 8216-3:1987)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Goriva (klasa F) – Specifikacije za brodska goriva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i maziva - Sistem klasifikacije - Definicija klasa proizvoda (identičan sa ISO 8681:1986)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Niske granice vanadijuma u tečnim gorivima - Određivanje besplamenom atomskoapsorpcionom spektrometrijom posle spaljivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta — Određivanje vode i sedimenata — Metoda centrifuge

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i naftni proizvodi - Zapreminski korekcioni faktori za temperaturu i pritisak (tablice za merenje nafte) i standardni referentni uslovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i druge tečnosti – Smernice za tačku paljenja i ispitivanje sagorevanja

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više