Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kolorimetrija – Deo 5: L*u*v* prostor boja i u', v' dijagram uniformne hromatičnosti prema CIE 1976

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Boje i lakovi – Standardne ploče za ispitivanje

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje sadržaja isparljivog organskog jedinjenja (VOC) - Metoda gasne hromatografije za određivanje isparljivog organskog jedinjenja (VOC)

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Boje i lakovi - Određivanje debljine filma prevlake korišćenjem ultrazvučnog merila

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Mogućnost kvašenja - Deo 2: Određivanje površinske slobodne energije čvrstih površina merenjem kontaktnog ugla

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Mogućnost kvašenja - Deo 3: Određivanje površinskog napona tečnosti koristeći metodu viseće kapi

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Mogućnost kvašenja - Deo 4: Određivanje polarnih i disperzivnih frakcija površinskog napona tečnosti pomoću napona između dve faze

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Mogućnost kvašenja - Deo 5: Određivanje polarnih i disperzivnih frakcija površinskog napona tečnosti merenjem kontaktnog ugla na čvrstoj površini samo sa doprinosom disperzije njegovoj površinskoj energiji

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Mogućnost kvašenja - Deo 6: Merenje dinamičkog kontaktnog ugla

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Mogućnost kvašenja - Deo 7: Merenje kontaktnog ugla na stepenu nagiba (ugao kotrljanja)

40.60 Završetak javne rasprave

Pigmenti i punioci - Postupak disperzije za određivanje veličine čestica staloženog pigmenta ili punioca na osnovu taloženja pomoću metoda talioženja tečnosti

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja – Deo 4: Ispitivanje pomoću više udara na maloj površini ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje viskoznosti pomoću rotacionih viskozimetara - Deo 1: Viskozimetar sa konusom i pločom koji radi pri visokoj brzini smicanja

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje viskoznosti pomoću rotacionih viskozimetara - Deo 2: Viskozimetar sa kuglom ili diskom koji radi pri utvrđenim brzinama

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi — Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda — Deo 3: Ocenjivanje stepena zarđalosti

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje sadržaja monomernog diizocijanata materijalu za prevlaku i sličnim proizvodima koristeći tečnu hromatografiju visokih performansi sa ultraljubičastom detekcijom (HPLC-UV)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za drvo u spoljašnjoj sredini - Deo 15: Ocenjivanje stvaranje mrlja od tanina korišćenjem metode uranjenja u vodu

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 1: Određivanje slobodnog formaldehida u pakovanju

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu