Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Boje i lakovi – Ispitivanje prianjanja otkidanjem

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi – Vrednovanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda – Deo 5: Ocenjivanje stepena ljuspanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vezivna sredstva za boje i lakove - Epoksi smole - Opšte metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na abraziju — Deo 1: Metoda pomoću točkova sa abrazivnim papirom i rotirajućeg uzorka za ispitivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na abraziju — Deo 2: Metoda pomoću abrazivnih gumenih točkova i rotirajućeg uzorka za ispitivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mašine za snabdevanje i cirkulaciju tečnog materijala za prevlaku — Zahtevi za bezbednost

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 23: Otpornost na vlažne atmosfere koje sadrže sumpor-dioksid

40.60 Završetak javne rasprave

Oprema za nanošenje materijala za prevlake — Zahtevi za bezbednost

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda — Metode ispitivanja nemetalnih abraziva za čišćenje mlazom — Deo 6: Određivanje zagađivača rastvorljivih u vodi merenjem provodljivosti

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Pigmenti aluminijuma za boje - Deo 1: Opšti pigmenti aluminijuma

40.60 Završetak javne rasprave

Pigmenti aluminijuma za boje - Deo 2: Pigmenti aluminijuma metalizirani u vakuumu

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje sadržaja isparljivog organskog jedinjenja (VOC) - Metoda gasne hromatografije za određivanje isparljivog organskog jedinjenja (VOC)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Analitička kolorimetrija – Deo 4: Indeksi metamerizma za parove uzoraka pri promeni izvora svetlosti

40.60 Završetak javne rasprave

Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene – Deo 4: Titanijum-dioksid nano veličine za primenu u fotokatalizi

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja – Deo 2: Ispitivanje pomoću jednog usmerenog udara

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi – Elektroforetski taložene prevlake – Deo 10: Zaštita ivica

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi – Elektroforetski taložene prevlake – Deo 15: Ostaci permeata

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Boje i lakovi – Elektroforetski taložene prevlake – Deo 16: Odnos pigment-vezivno sredstvo

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10