Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje nečistoća i kamena

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija otpada - Izluživanje - Ispitivanje usaglašenosti za izluživanje zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Deo 1: Jednostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 2 L/kg za materijale sa visokim sadržajem čvrste materije i veličinom čestica manjom od 4 mm (sa smanjenjem veličine čestica ili bez smanjenja)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija otpada - Izluživanje - Ispitivanje usaglašenosti za izluživanje zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Deo 2: Jednostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 10 L/kg za materijale sa veličinom čestica manjom od 4 mm (sa smanjenjem veličine čestica ili bez smanjenja)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija otpada - Izluživanje - Ispitivanje usaglašenosti za izluživanje zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Deo 3: Dvostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 2 L/kg i 8 L/kg za materijale sa visokim sadržajem čvrste materije i veličinom čestica manjom od 4 mm (sa smanjenjem veličine čestica ili bez smanjenja)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija otpada - Izluživanje - Ispitivanje usaglašenosti za izluživanje zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Deo 4: Jednostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 10 L/kg za materijale sa veličinom čestica manjom od 10 mm (sa smanjenjem veličine čestica ili bez smanjenja)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija mulja - Određivanje suvog ostatka i sadržaja vode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva - Određivanje sadržaja azota po Kjeldalu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva — Prethodni tretman za određivanje amonijaka koji se ekstrahuje sa 2 mol/l natrijum-hlorida

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva — Određivanje ukupnog fosfora

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva — Filtraciona svojstva — Deo 1: Vreme kapilarnog upijanja (CST)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva — Filtraciona svojstva — Deo 2: Određivanje specifične otpornosti prema filtraciji

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija muljeva — Filtraciona svojstva — Deo 3: Određivanje stišljivosti

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva – Filtraciona svojstva – Deo 4: Određivanje propustljivosti flokulisanih muljeva

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija muljeva — Svojstva taloženja — Deo 1: Određivanje sposobnosti taloženja (određivanje međusobnog odnosa zapremine mulja i zapreminskog indeksa mulja)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva — Svojstva taloženja — Deo 2: Određivanje mogućnosti zgušnjavanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakterizacija muljeva – Određivanje svojstva taloženja – Deo 3: Određivanje brzine taloženja po zonama

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Karakterizacija muljeva – Laboratorijski postupak hemijskog kondicioniranja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čvrsti matriksi u životnoj sredini – Određivanje ukupnog sadržaja rastvorene čvrste materije (TDS) u vodi i eluatima

60.60 Standard objavljen