Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode - Procena potpune aerobne biorazgradivosti organskih jedinjenja u vodenoj sredini određivanjem potrošnje kiseonika u zatvorenom respirometru

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Procena potpune aerobne biorazgradivosti organskih jedinjenja u vodenoj sredini - Statička proba (metoda po Zahn-Wellensu)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Smernice za menadžment imovinom u sistemima vodosnabdevanja i otpadnih voda — Deo 1: Distributivna mreža vode za piće

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Smernice za menadžment imovinom u sistemima vodosnabdevanja i otpadnih voda — Deo 2: Hidrotehnički objekti za vodosnabdevanje

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Smernice za menadžment imovinom u sistemima vodosnabdevanja i otpadnih voda — Deo 3: Kanalizaciona mreža

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Smernice za menadžment imovinom u sistemima vodosnabdevanja i otpadnih voda — Deo 4: Postrojenja za preradu vode, postrojenja za preradu mulja, pumpne stanice, postrojenja za retenciju i privremeno skladištenje

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Aktivnosti u vezi sa uslugama vodosnabdevanja i otpadnih voda — Krizni menadžment u komunalnim preduzećima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistem menadžmenta za efikasno korišćenje vode - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

60.60 Standard objavljen

Sistem menadžmenta za efikasno korišćenje vode – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje – Izmena 1: Mere u vezi sa klimatskim promenama

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Rečnik - Deo 9: Alfabetska lista i predmetni registar

95.60 Završetak izjašnjavanja o povlačenju

Kvalitet vode – Rečnik

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Kalibracija i procena analitičkih metoda – Deo 1: Linearna kalibraciona funkcija

60.60 Standard objavljen

Marine technology — Seawater desalination — Vocabulary

60.00 Standard u postupku objavljivanja

ISO/TC 8/SC 13 Saznaj više

Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 2: Water

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 207/SC 1 Saznaj više

Environmental management — Requirements with guidance for verification and validation of water statements

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 207/SC 2 Saznaj više

Water quality — On-line sensors/analysing equipment for water — Specifications and performance tests

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

ISO/TC 147 Saznaj više

Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 1: The basis of a reuse project for irrigation

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 282/SC 1 Saznaj više

Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 2: Development of the project

60.60 Standard objavljen

ISO/TC 282/SC 1 Saznaj više