Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet zemljišta — Određivanje zemljišne mikrobiološke biomase — Deo 2: Metoda fumigacije pomoću ekstrakcije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Uputstvo za laboratorijsko ispitivanje biorazgradivosti organskih hemijskih materija u zemljištu pod anaerobnim uslovima

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta- Određivanje potencijalne nitrifikacije i inhibicije nitrifikacije - Brzi test oksidacijom amonijaka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Uticaji zagađujućih materija na juvenilni stadijum kopnenih puževa (Helicidae) – Određivanje uticaja na rast zagađenjem zemljišta

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Laboratorijske metode za određivanje mikrobiološke respiracije zemljišta

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Test za procenu bioraspoloživosti elemenata u tragovima za biljke, baziran na biljnom materijalu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Uticaji zagađujućih materija na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – Određivanje uticaja na razmnožavanje

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje akutne toksičnosti marinskih sedimenata i sedimenata u estuarima na amfipode

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta-Određivanje brojnosti i aktivnosti zemljišne mikroflore korišćenjem krivi rspiracije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta- Test izbegavanja za određivanje kvaliteta zemljišta i uticaja hemikalija na ponašanje – Deo 1: Test sa kišnim glistama (Eisenia fetida i Eisenia andrei

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta-Ispitivanje izbegavanja radi utvrđivanja kvaliteta zemljišta i hemijskih uticaja na ponašanje - Deo 2:Ispitivanje Kolembolom(Folsomia candida)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Procena zastupljenosti izabranih sekvenci mikrobioloških gena kvantitativnim PCR iz DNK koji je direktno ekstrahovan iz zemljišta

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Kontakt-test za čvrste uzorke koristeći aktivnost dehidrogenaze Arthrobacter globiformis

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Metoda za ispitivanje efekta zagađivača zemljišta na aktivnost hranjenja životinja organizmima u zemljištu – „Bait-lamina” test

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta - Određivanje toksičnih uticaja zagađivača na klijanje i rani rast viših biljaka

60.60 Standard objavljen

Određivanje toksičnih uticaja zagađivača na klijanje i rani rast viših biljaka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta- Merenje aktivnosti enzima u uzorcima zemljišta pomoću kolroimetrijskih supstrata sa mikrotitar pločama

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta — Efekti zagađenja na larve insekata (Oxythyrea funesta) — Određivanje akutne toksičnosti

60.60 Standard objavljen