Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi za snabdevanje gasom - Instalacije za regulaciju pritiska na kućnim gasnim priključcima - Funkcionalni zahtevi - Izmena 1

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Višefunkcionalni uređaji za upravljanje gasnim aparatima

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema – Deo 10: Zahtevi za bezbednosne uređaje za zaštitu od prekoračenja pritiska

60.60 Standard objavljen

Armature za upravljanje u industrijskim procesima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima — Opšti zahtevi

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima – Opšti zahtevi – Ispravka

60.60 Standard objavljen

Kriogene posude - Bezbednosni uređaji za zaštitu od preteranog pritiska - Deo 1: Sigurnosni ventili za kriogeni servis

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površine za sportske terene — Određivanje otpornosti neispunjenih sintetičkih travnjaka na abraziju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Oprema i pribor za TNG – Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska pokretnih boca za tečni naftni gas (TNG) predviđenih za ponovno punjenje

60.60 Standard objavljen

Oprema i pribor za TNG – Sigurnosni ventili za rasterećenje posuda pod pritiskom za TNG – Pomoćna oprema

60.60 Standard objavljen

Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje posuda pod pritiskom za TNG

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Gasni sigurnosni zaporni uređaji za ulazne pritiske do 10 MPa (100 bar)

60.60 Standard objavljen

Cisterne za transport opasne robe – Oprema za servisiranje cisterni – Ventil za smanjenje pritiska u slučaju opasnosti

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Oprema i pribor za TNG – Kontrola i održavanje ventila boca za TNG tokom periodične kontrole boca

60.60 Standard objavljen

Armature sa sigurnosnim gasnim priključkom za komplete metalnih creva koji se koriste za priključivanje gasnih aparata u domaćinstvu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Oprema i pribor za TNG – Bitne operativne mere priključaka za ventile boca za TNG i pripadajućih priključaka za opremu

60.60 Standard objavljen

Ventili u zgradama - Ventili za smanjenje pritiska vode i kombinovani ventili za smanjenje pritiska vode - Zahtevi i ispitivanja

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Regulatori pritiska, uređaji sa automatskim prebacivanjem, koji imaju najveći regulisani pritisak od 4 bar, sa najvećim kapacitetom od 150 kg/h, opremljeni sigurnosnim uređajem i adapterom za butan, propan i njihove mešavine

60.60 Standard objavljen