Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Dielektrične karakteristike i karakteristike električne otpornosti čvrstih izolacionih materijala — Deo 1: Opšte

10.99 Novi projekat se prihvata

Dielektrična svojstva i svojstva električne otpornosti čvrstih izolacionih materijala – Deo 2-1: Relativna permitivnost i faktor disipacije – Tehničke frekvencije (0,1 Hz – 10 MHz) – AC metode

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 201: Opšta ispitivanja — Merenje debljine izolacije

60.60 Standard objavljen

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 301: Električna ispitivanja — Merenje permitivnosti na 23 °C mešavine za ispunu

60.60 Standard objavljen

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove — Deo 0: Opšte

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električna izolacija - Vrednovanje i određivanje termičkih karakteristika

60.60 Standard objavljen

Standardni uslovi za primenu pre i u toku ispitivanja čvrstih električnih izolacionih materijala

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali u elektrotehnici — Svojstva termičke izdržljivosti — Deo 1: Postupci starenja i vrednovanje rezultata ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 2: Određivanje svojstava termičke izdržljivosti električnih izolacionih materijala - Izbor kriterijuma za ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 3: Instrukcije za izračunavanje karakteristika termičke izdržljivosti

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-1: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa jednom komorom

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-2: Peći za ispitivanje starenja - Precizne peći za temperature do 300 °C

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-3: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa više komora

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 5: Određivanje relativnog indeksa termičke izdržljivosti (RTE) izolacionih materijala

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 6: Određivanje indeksa termičke izdržljivosti (TI i RTE) izolacionih materijala primenom metode nepromenljivog vremenskog okvira

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali u elektrotehnici — Svojstva termičke izdržljivosti — Deo 8: Uputstva za proračun karakteristika termičke izdržljivosti pomoću pojednostavljenih postupaka

60.60 Standard objavljen

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 1: Ispitivanja na mrežnim frekvencijama

60.60 Standard objavljen

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 2: Dodatni zahtevi za ispitivanja jednosmernim naponom

60.60 Standard objavljen