Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električni i optički kablovi — Metode ispitivanja nemetalnih materijala — Deo 301: Električna ispitivanja — Merenje permitivnosti na 23 °C mešavine za ispunu

60.60 Standard objavljen

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 6: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar energetskih, upravljačkih i komunikacionih kablova

60.60 Standard objavljen

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 11: Sistemi zaštite od požara za kablovske sklopove i pripadajuće komponente

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-8: Električna oprema - Energetski kablovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

N017AC Saznaj više

Kablovi za instalacije za natpise i svetlosne cevi sa pražnjenjem koje rade pri naznačenom naponu bez opterećenja preko 1000 V ali ne većem od 10000 V

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Pljosnati savitljivi kablovi sa plaštom od polivinilhlorida

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Deo 1: Opšti zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici - Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebenim karakteristikama koje se odnose na požar - Deo 2-1: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom - Jednožilni kablovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Deo 2-2: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom — Višežilni kablovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Deo 3-1: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom sa redukovanim merama — Jednožilni kablovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Deo 3-2: Kablovi sa umreženom elastomernom izolacijom sa redukovanim merama — Višežilni kablovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni —Deo 2: Jednožilni kablovi

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni —Deo 3: Jednožilni i višežilni kablovi, ekranizovani i sa tankoslojnim plaštom

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni —Deo 4: Višežilni i višeparični kablovi ekranizovani ili neekranizovani sa plaštom

60.60 Standard objavljen

Označavanje natpisima za identifikaciju žila električnih kablova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim performansama koje se odnose na požar — Uputstvo za upotrebu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda