Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 3: Prekidači za jednosmernu struju

40.60 Završetak javne rasprave

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 3: Prekidači za jednosmernu struju - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Elektroinstalacioni pribor – Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije – Deo 3: Prekidači za jednosmernu struju - Izmena

40.60 Završetak javne rasprave

Minijaturni osigurači - Deo 4: Univerzalni modularni zamenljivi delovi osigurača (UMF) - Tipovi osigurača sa kontaktima za montažu na ploču i kroz ploču - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Minijaturni osigurači - Deo 7: Minijaturni zamenljivi delovi osigurača za specijalne primene

10.99 Novi projekat se prihvata

: Niskonaponski osigurači. deo 100: Opšti zahtevi i ispitivanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Visokonaponski osigurači za jednosmernu struju

10.99 Novi projekat se prihvata

Električne instalacije niskog napona - Deo 4-43: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od prekomerne struje - Izmena

10.99 Novi projekat se prihvata

Primena SPDa u vezi sa klasom II opreme

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

N017AC Saznaj više

Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 22: Principi za izbor i primenu - Primena na vetrogeneratorima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

N017AC Saznaj više

Prenaponski zaštitni uređaji za niski napon – Deo 32: Prenaponski zaštitni uređaji povezani na fotonaponsku instalaciju sa strane jednosmerne struje – Principi za izbor i primenu

60.60 Standard objavljen

N017AC Saznaj više

Primene na železnici - Stabilna postrojenja – Električna kola za bezbednost, uzemljenje i povratni vod - Deo 2: Zaštitne mere od efekata lutajućih struja nastalih od jednosmernih vučnih sistema.

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Električna kola za bezbednost, uzemljenje i povratni vod – Deo 2: Zaštitne mMere zaštite od efekata lutajućih struja nastalih od u sistemima vuče jednosmernom strujom

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Stabilna postrojenja — Električna bezbednost, uzemljenje i povratni vod — Deo 3: Uzajamno dejstvo naizmeničnih i jednosmernih sistema električne vuče

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Stabilna postrojenja – Električna bezbednost, uzemljenje i povratni vod – Deo 3: Uzajamno dejstvo sistema vuče naizmeničnom (AC) i jednosmernom (DC) strujom

60.60 Standard objavljen

Izjednačenje potencijala telekomunikacionih mreža za zgrade i druge objekte

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Изједначење потенцијала телекомуникационих мрежа за зграде и друге објекте — Измена 1

60.60 Standard objavljen

Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV

60.60 Standard objavljen

N017AC Saznaj više