Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 49.020

Vazduhoplovstvo — Upravljanje programom — Preporuke za implementaciju integrisane logističke podrške

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 003: Osnove i koncepti

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 007: Termini i reference

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 100: Zajednički koncepti za dugoročno arhiviranje i pretraživanje CAD 3D mehaničkih informacija

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 200: Podaci za upravljanje proizvodom u prikazu „kako je projektovano“ Zajednički koncepti za dugoročno arhiviranje i pretraživanje informacija o strukturi proizvoda

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Standardna atmosfera

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduhoplovstvo — Interoperabilnost obrade podataka o planovima leta (Kontrola vazdušnog saobraćaja) za primenu u okviru Jedinstvenog evropskog neba — Uredba o interoperabilnosti EC 552/2004

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Medicinska vozila i njihova oprema – Sanitetski vazduhoplovi – Deo 1: Zahtevi za medicinska sredstva koja se koriste u sanitetskim vazduhoplovima

60.60 Standard objavljen

Medicinska vozila i njihova oprema – Sanitetski vazduhoplovi – Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za sanitetske vazduhoplove

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Vazduhoplovstvo – Kvalifikovanje i sertifikacija osoblja za ispitivanje bez razaranja

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 1: Opšta pravila

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 2: Laminirani delovi

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 3: Delovi koji obuhvataju deljive materijale

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 4: Jedinice dobijene namotavanjem

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 5: Šavovi

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 6: Preoblikovanje

60.60 Standard objavljen

Vazduhoplovstvo - Preporučena praksa za standardizovanje standarda kompanije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda