Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Analitička kolorimetrija – Deo 3: Posebni indeksi

60.60 Standard objavljen

Analitička kolorimetrija – Deo 4: Indeksi metamerizma za parove uzoraka pri promeni izvora svetlosti

60.60 Standard objavljen

Pigmenti, sredstva za bojenje i punioci – Terminologija – Deo 1: Opšti termini

60.60 Standard objavljen

Pigmenti, sredstva za bojenje i punioci – Terminologija – Deo 2: Klasifikacija materijala za bojenje prema kolorističkim i hemijskim aspektima

60.60 Standard objavljen

Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene – Deo 1: Nanometarski kalcijum-karbonat za zaptivanje

60.60 Standard objavljen

Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene – Deo 2: Nanometarski titan-dioksid za zaštitu od sunca

60.60 Standard objavljen

Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene – Deo 3: Stopljeni silicijum-dioksid za primenu u silikonskim gumama

60.60 Standard objavljen

Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene – Deo 4: Titanijum-dioksid nano veličine za primenu u fotokatalizi

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci - Određivanje eksperimentalno simuliranog otpuštanja nanoobjekata iz boja, lakova i plastičnih masa sa pigmentima

60.60 Standard objavljen

Određivanje sadržaja silanolne grupe na površini stopljenog silicijum-dioksida – Metoda pomoću reakcione gasne hromatografije

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci – Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase – Deo 1: Opšti uvod

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci – Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase – Deo 2: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja u omekšani polivinil-hlorid postupkom dvostrukog valjanja

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci – Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase – Deo 3: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja crnih i obojenih pigmenata u polietilen postupkom dvostrukog valjanja

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci – Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase – Deo 4: Određivanje svojstava obojenosti i lakoće dispergovanja belih pigmenata u polietilen postupkom dvostrukog valjanja

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci – Metode disperzije i ocenjivanje sposobnosti dispergovanja u plastične mase – Deo 5: Određivanje metodom pritiska pomoću filtera

60.60 Standard objavljen

Pigmenti i punioci – Metode disperzije i ocenjivanje mogućnosti dispergovanja u plastične mase – Deo 6: Određivanje ispitivanjem filma

60.60 Standard objavljen

Plavi pigmenti gvožđa -Specifikacije i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Punioci – Specifikacije i metode ispitivanja – Deo 1: Uvod i opšte metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen