Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Određivanje prionljivosti između čelične armature i autoklaviranog ćelijastog betona ispitivanjem nosača - Deo 2: Dugotrajno ispitivanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje temperature prelaska polimera u staklasto stanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje čvrstoće pri kosom smicanju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 1: Određivanje linearnog skupljanja polimera i sistemi za zaštitu površine (SPS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 2: Skupljanje proizvoda na bazi polimernih veziva za injektiranje pukotina: volumetrijsko skupljanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 3: Određivanje ranog linearnog skupljanja konstrukcijskih lepkova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje skupljanja i bubrenja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 1: Prionljivost i izduženja proizvoda za injektiranje sa ograničenom duktilnošću

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 2: Određivanje prionljivosti proizvoda za injektiranje sa cikličnim toplotnim promenama ili bez njih - Čvrstoća prionljivosti pri zatezanju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 3: Određivanje prionljivosti proizvoda za injektiranje sa cikličnim toplotnim promenama ili bez njih - Metoda kosog smicanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Kompatibilnost proizvoda za injektiranje - Deo 1: Kompatibilnost sa betonom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Kompatibilnost proizvoda za injektiranje - Deo 3: Uticaj proizvoda za injektiranje na elastomere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje otpornosti prema kapilarnom upijanju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje tiksotropije proizvoda za zaštitu armature

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje vremena očvršćavanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje otpornosti prema karbonatizaciji

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 3: Zaštita primenjena na betonske elemente

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Mehanička ispitivanja sistema za naknadno zatezanje

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

U250-2 Saznaj više