Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električne instalacije niskog napona - Deo 7-701: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Lokacije koje sadrže kade i tuševe - Izmena

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije u zgradama - Deo 7-706: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Provodne lokacije sa ograničenim kretanjem

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije niskog napona – Deo 7-711: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Izložbe, sajmovi i štandovi

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije niskog napona – Deo 7-712: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Solarni fotonaponski (PV) sistemi za napajanje

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije niskog napona - Deo 1: Osnovni principi, ocena opštih karakteristika, definicije

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije niskog napona — Deo 4-42: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od toplotnog dejstva

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije niskog napona — Deo 7-717: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Mobilne ili prenosive jedinice

10.99 Novi projekat se prihvata

Električne instalacije niskog napona – Deo 7-702: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije- Bazeni za plivanje i fontane

10.99 Novi projekat se prihvata

Komunikacioni sistem za merače – Prateći TR za EN 13757-2, EN 13577-3 i EN 13757-7, primeri i dopunske informacije

60.60 Standard objavljen

I1/06 Saznaj više

Uputstvo za električne instalacije — Izbor i postavljanje električne opreme — Električni razvodi — Ograničenje porasta temperature dela za međusobno povezivanje

60.60 Standard objavljen

Oprema za merenje električne energije (naizmenične struje) — Nivoi strogosti, zahtevi za imunost i metode ispitivanja konduktivnih smetnji u opsegu frekvencija 2 kHz – 150 kHz

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi za vođenje kablova (CMS), za podupiranje kablova koji su otporni na požar

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 4: Fizički sloj zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji i SMITP sloj linka podataka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8: PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji — Uključuje: Original-SMITP PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji, original-SMITP profil za lokalnu razmenu podataka i original-SMITP IP profil

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Protokol otvorene pametne mreže (OSGP)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Razmena podataka merenja električne energije — Niži sloj PLC profila koji koristi adaptivne mreže proširenog spektra za CX1 sa više nosilaca

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8-7: Adaptivni PLC profil proširenog spektra za CX1 mreže sa više nosilaca

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 11: Sistemi zaštite od požara za kablovske sklopove i pripadajuće komponente

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više