Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Hlorovani poli(vinil-hlorid) (PVC-C) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Višeslojni sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar građevinskih objekata – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za ugradnju sistema cevovoda pod pritiskom za transport tople i hladne vode namenjene za ljudsku upotrebu

60.60 Standard objavljen

Preporuke za sprečavanje razvoja legionele u vodi namenjenoj za ljudsku upotrebu u kućnim instalacijama unutar zgrada

60.60 Standard objavljen

Uputstva za koncept plana sigurnosti snabdevanja vodom u zgradama

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Polietilen (PE) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje, kanalizaciju i snabdevanje vodom, sa pritiskom i bez njega – Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) – Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za strukturnu analizu podzemnih GRP-UP cevovoda

60.60 Standard objavljen

Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 1: Opšti zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Armature za snabdevanje vodom - Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju - Deo 4: Vazdušni ventili

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ventili u zgradama - Zaporni ventili od legure bakra za snabdevanje vodom za piće u zgradama - Ispitivanja i zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zaštita od korozije metalnih materijala -Uputstvo za ocenjivanje verovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Deo 1: Opšte

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zaštita od korozije metalnih materijala -Uputstvo za ocenjivanje verovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Deo 2: Faktori koji utiču na bakar i legure bakra

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocenjivanje verovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Deo 3: Faktori koji utiču na toplo pocinkovane železne materijale

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zaštita od korozije metalnih materijala -Uputstvo za ocenjivanje verovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Deo 4: Faktori koji utiču na nerđajuće čelike

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zaštita od korozije metalnih materijala - Uputstvo za ocenjivanje verovatnoće korozije u sistemima za distribuciju i skladištenje vode - Deo 5:Faktori koji utiču na liveno gvožđe, nelegirane i niskolegirane čelike

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda