Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu – Deo 4: Procena potrošnje energije gasnih aparata za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije (mCHP) pri proizvodnji tople vode i električne energije

60.60 Standard objavljen

Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu – Deo 5: Procena potrošnje energije za gasne aparate kombinovane sa električnim toplotnim pumpama

60.60 Standard objavljen

Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu – Deo 6: Procena potrošnje energije adsorpcionih i apsorpcionih toplotnih pumpi

60.60 Standard objavljen

Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu – Deo 7: Ocenjivanje potrošnje energije spojenih kotlova opremljenih uređajem sa pasivnom cevi za povratnu toplotu

60.60 Standard objavljen

Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva — Kotlovi tipa B čije je toplotno opterećenje veće od 300 kW, ali ne prelazi 1 000 kW

60.60 Standard objavljen

Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Deo 3: Sistemi za distribuciju (DHW, grejanje i hlađenje), moduli M3-6, M4-6, M8-6

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Deo 4-1: Grejanje prostora i DHW sistemi za generisanje, sistemi za sagorevanje (kotlovi, biomasa), moduli M3-8-1, M8-8-1

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahteva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Deo 5: Grejanje prostora i DHW sistemi za skladištenje (bez hlađenja), moduli M3-7, M8

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Kotlovi za grejanje – Energetsko ocenjivanje rezervoara za skladištenje tople vode

60.60 Standard objavljen

Uređaji na čvrsta goriva za stambene objekte – Deo 2-4: Samostalni kotlovi – Nazivna toplotna snaga do 50 kW

60.60 Standard objavljen

Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju tople vode u domaćinstvu

60.60 Standard objavljen

Kotlovi za grejanje – Deo 6: Kotlovi za grejanje sa ventilatorskim gorionicima – Posebni zahtevi za rukovanje kotlovima za toplu vodu u domaćinstvu i energetske performanse grejača vode i kombinovani kotlovi sa ventilatorskim gorionicima na tečno gorivo čije toplotno opterećenje nije veće od 70 kW

60.60 Standard objavljen

Električni protočni zagrevači vode – Metode za merenje performansi – Deo 1: Opšti zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni protočni zagrevači vode – Metode za merenje performansi – Deo 1: Opšti zahtevi – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Električni protočni zagrevači vode – Deo 2-1: Metode za merenje performansi – Multifunkcionalni električni protočni zagrevači vode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni protočni zagrevači vode – Deo 2-1: Metode za merenje performansi – Multifunkcionalni električni protočni zagrevači vode – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Električni protočni zagrevači vode — Deo 2-2: Zahtevi za performanse — Protočni električni zagrevači vode sa jednim tušem — Efikasnost

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni protočni zagrevači vode – Deo 2-2: Zahtevi za performanse – Protočni električni zagrevači vode sa jednim tušem – Efikasnost – Izmena 1

60.60 Standard objavljen