Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 97/23/EC

Industrijske armature — Ispitivanje armature od metala — Deo 1: Ispitivanja pritiskom, postupci ispitivanja i kriterijumi prihvatanja — Obavezni zahtevi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Industrijske armature - Ispitivanje armatura - Deo 2: Ispitivanja, postupci ispitivanja i kriterijumi prihvatanja - Dodatni zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Industrijske armature - Zasuni od legure bakra

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bakar i legure bakra — Otkovci

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Bakar i legure bakra — Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za izmenjivače toplote

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bakar i legure bakra — Valjane, orebrene, bešavne cevi za izmenjivače toplote

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Armature - Čvrstoća kućišta - Deo 3: Eksperimentalni postupak

60.60 Standard objavljen

Armature - Ispitivanje otpora strujanja korišćenjem vode kao ispitnog fluida

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Posuđe za kuvanje — Ekspres lonci za upotrebu u domaćinstvu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema - Deo 11: Zahtevi za granične uređaje za kotao i pribor

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema - Deo 14: Zahtevi za DENOX sisteme za dimni gas koji koriste tečni amonijak pod pritiskom i amonijak rastvoren u vodi

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema — Deo 18: Radna uputstva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Kotlovi sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema — Deo 7: Zahtevi za opremu kotla

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Komorni kotlovi — Deo 1: Opšte

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Komorni kotlovi - Deo 12: Zahtevi za sisteme kotlova za loženje čvrstih goriva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Komorni kotlovi — Deo 13: Radna uputstva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Komorni kotlovi — Deo 2: Materijali za delove pod pritiskom za kotlove i opremu

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Komorni kotlovi — Deo 6: Zahtevi za opremu kotla

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda