Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Boje i lakovi — Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomernih promena izgleda — Deo 3: Ocenjivanje stepena zarđalosti

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje sadržaja monomernog diizocijanata materijalu za prevlaku i sličnim proizvodima koristeći tečnu hromatografiju visokih performansi sa ultraljubičastom detekcijom (HPLC-UV)

40.60 Završetak javne rasprave

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 1: Određivanje slobodnog formaldehida u pakovanju

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 2: Određivanje ukupnog formaldehida u pakovanju

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Boje i lakovi - Određivanje sredstava za zaštitu u vodorazredivim materijalima za prevlaku - Deo 3: Određivanje izotiazolinona u pakovanju pomoću LC/UV i LC-MS-MS

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Veziva za boje i lakove - Aminosmole - Opšte metode ispitivanja

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Ocenjivanje i kriterijumi prihvatanja za prianjanje/koheziju (jačinu kidanja) prevlake - Deo 1: Ispitivanje otkidanjem

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja - Ocenjivanje i kriterijumi prihvatanja za prianjanje/koheziju (jačinu kidanja) prevlake - Deo 2: Ispitivanje unakrsnim prosecanjem i ispitivanje prosecanjem oznake u obliku X

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Metode ispitivanja metalnih abraziva za čišćenje mlazom – Deo 5: Određivanje procenta oštećenih čestica i mikrostrukture

10.99 Novi projekat se prihvata

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 1: Opšti uvod i klasifikacija

10.99 Novi projekat se prihvata

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Specifikacije za nemetalne abrazive za čišćenje mlazom – Deo 10: Almandit garnet

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na koroziju u ciklično promenljivim uslovima – Deo 1: Mokro (slana magla)/suvo/vlažno

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na koroziju u ciklično promenljivim uslovima — Deo 2: Mokro (slana magla)/suvo/vlažno/UV zračenje

10.99 Novi projekat se prihvata

Vezivna sredstva za boje i lakove — Određivanje mutnoće

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Određivanje pH-vrednosti - Deo 1: pH elektrode sa staklenom membranom

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Određivanje pH-vrednosti - Deo 2: pH elektrode sa ISFET tehnologijom

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi - Vrednovanje nedostataka na površinama sa prevlakom pomoću optičkih slika - Deo 1: Opšta uputstva

10.99 Novi projekat se prihvata

Boje i lakovi — Vrednovanje nedostataka na površinama sa prevlakom pomoću optičkih slika — Deo 4: Vrednovanje končaste (filiform) korozije

10.99 Novi projekat se prihvata