Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije ugljen-monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 1: Uzorkovanje pumpom, termalna desorpcija i gasna hromatografija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 2: Uzorkovanje pumpom, desorpcija rastvaračem i gasna hromatografija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh — Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena — Deo 3: Automatsko uzorkovanje pumpanjem i gasna hromatografija na terenu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 4: Uzorkovanje difuzijom, termalna desorpcija i gasna hromatografija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena - Deo 5: Uzorkovanje difuzijom, desorpcija rastvaračem i gasna hromatografija na licu mesta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje Pb, Cd, As i Ni u frakciji PM 10 suspendovanih čestica

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda za određivanje Pb, Cd, As i Ni u frakciji PM 10 suspendovanih čestica — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha ambijenta - Merenja u atmosferi blizu tla pomoću FTIR spektroskopije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha - Standardna metoda za merenje koncentracije benzo[a]pirena u vazduhu ambijenta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda za određivanje arsena, kadmijuma, olova i nikla iz taložnih materija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda određivanja ukupne žive u gasovitom stanju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta — Standardna metoda određivanja ukupne žive u taložnim materijama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha — Atmosferska merenja u prizemnom sloju atmosfere aktivnom diferencijalnom optičkom apsorpcionom spektroskopijom (DOAS) — Merenje vazduha ambijenta i difuzne emisije;

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta — Metoda određivanja koncentracije azot-dioksida difuzionim uzimanjem uzoraka;

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Boje i lakovi – Ocena emisije supstanci iz prevlaka u vazduh u zatvorenom prostoru – Uzimanje uzoraka, kondicioniranje i ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Biomonitoring sa lišajevima — Procena različitosti epifitskih lišajeva

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta — Biomonitoring sa lišajevima — Akumulacija atmosferskih zagađivača na mahovini sakupljenoj na licu mesta: iz kolekcija prikupljenih za uzorkovanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda