Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenog bromata - Metoda tečne jonske hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje elemenata u tragovima metodom atomskoapsorpcione spektrometrije sa elektrotermalnom atomizacijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Digestija radi određivanja odabranih elemenata u vodi - Deo 1: Digestija carskom vodom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Digestija radi određivanja odabranih elemenata u vodi - Deo 2: Digestija azotnom kiselinom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Gasno-hromatografsko određivanje broja monocikličnih aromatičnih ugljovodonika, naftalena i nekoliko hlorovanih jedinjenja metodom "purge and trap" i termalnom desorpcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja ortofosfata i ukupnog fosfora protočnom analizom (FIA i CFA) - Deo 1: Metoda sa ubrizgavanjem (FIA)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje sadržaja ortofosfata i ukupnog fosfora protočnom analizom (FIA i CFA) – Deo 2: Metoda sa konstantnim protokom (CFA)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje hlorida protočnom analizom (CFA i FIA) i fotometrijskom ili potenciometrijskom detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje izabranih fenoksialkanskih herbicida, uključujući bentazone i hidroksibenzonitrile, gasnom hromatografijom i masenom spektrometrijom nakon ekstrakcije čvrste faze i derivatizacije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja rastvorljivih silikata protočnom analizom (FIA i CFA) i fotometrijska detekcija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Određivanje indeksa metilen-plavog (MBAS) aktivnih supstanci — Metoda kontinualne protočne analize (CFA)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje šest kompleksirajućih agensa - Metoda gasne hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje šest kompleksirajućih agensa - Metoda gasne hromatografije - Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Primena masene spektrometrije indukovano kuplovane plazme (ICP-MS) - Deo 1: Opšta uputstva

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Primena masene spektrometrije sa indukovano-kuplovanom plazmom (ICP-MS) – Deo 2: Određivanje odabranih elemenata uključujući izotope uranijuma

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje organskih jedinjenja kalaja - Metoda gasne hromatografije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje izabranih nitrofenola - Metoda ekstrakcije na čvrstoj fazi i gasne hromatografije sa masenospektrometrijskim detektorom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja žive - Metoda atomskofluorescentne spektrometrije

60.60 Standard objavljen