Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 2: Sistem S, oblici i mere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu - Deo 3: Sistem X - Mere

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu — Deo 4: Komponente za sisteme vakuumskog odvodnjavanja i sisteme za odvodnjavanje brodova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Gasna infrastruktura — Cevovodi za najveći radni pritisak do i uključujući 16 bar — Deo 3: Posebni funkcionalni zahtevi za cevovode od čelika

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Cevi za daljinsko grejanje – Projektovanje i ugradnja toplotno izolovanih, kruto spojenih pojedinačnih i duplih cevovoda za neposredno ukopane toplovodne mreže – Deo 1: Projektovanje

60.60 Standard objavljen

Cevi za daljinsko grejanje – Projektovanje i ugradnja toplotno izolovanih, kruto spojenih pojedinačnih i duplih cevovoda za neposredno ukopane toplovodne mreže – Deo 2: Ugradnja

60.60 Standard objavljen

Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: PE prevlaka

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Cevi, fitinzi i pomoćni delovi od nodularnog liva – Zahtevi i metode ispitivanja organskih prevlaka fitinga i pomoćnih delova od nodularnog liva – Deo 1: Epoksidna prevlaka (za teške uslove)

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Cevi, fitinzi i pomoćni delovi od nodularnog liva – Zahtevi i metode ispitivanja organskih prevlaka fitinga i pomoćnih delova od nodularnog liva – Deo 2: Termoplastična prevlaka od poliolefina modifikovanog kiselinom (TMPO)

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva – Zahtevi i metode ispitivanja za organske obloge cevi i fitinga od nodularnog liva – Deo 1: Poliuretanska obloga cevi i fitinga

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

C017-2 Saznaj više

Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi) i pomoćni delovi od nodularnog liva – Zahtevi i metode ispitivanja za organske obloge cevi i fitinge od nodularnog liva – Deo 2: Termoplastična prevlaka od poliolefina modifikovanog kiselinom (TMPO)

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Cevi za daljinsko grejanje – Dvocevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Deo 1: Fabrički dvocevni sklop čeličnih radnih cevi, toplotne izolacije od poliuretana i spoljašnjeg omotača od polietilena

60.60 Standard objavljen

Cevi za daljinsko grejanje – Jednocevni predizolovani sistemi za direktno ukopane toplovodne mreže – Fabrički sklop čelične radne cevi, poliuretanske toplotne izolacije i spoljašnjeg omotača od polietilena

60.60 Standard objavljen

Cevi, fitinzi, pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za vodovode — Zahtevi i metode ispitivanja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-2 Saznaj više

Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za kanalizaciju - Zahtevi i metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

C017-2 Saznaj više

Armirano betonske cevi za transport vode pod pritiskom i betonske cevi sa ravnomerno raspoređenom armaturom (necilindrični tip), uključujući spojeve i fazonske komade

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za gasovode - Zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-2 Saznaj više

Ispitivanje čeličnih cevi metodama bez razaranja - Deo 1: Automatsko elektromagnetsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti

60.60 Standard objavljen