Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Deo 4: Tipovi površine i priprema površine

60.60 Standard objavljen

Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Deo 4: Tipovi površine i priprema površine

60.60 Standard objavljen

Gumena creva i creva sa priključcima za peskarenje - Specifikacija

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 1: Stepeni zarđalosti i stepeni pripreme čeličnih podloga bez prevlake i čeličnih podloga posle potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 2: Stepeni pripreme čeličnih podloga posle lokalnog (mestimičnog) uklanjanja prethodnih prevlaka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 3: Stepeni pripreme zavarenih spojeva, ivica i drugih površina sa nedostacima

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Vizuelno ocenjivanje čistoće površine - Deo 4: Početna stanja površine, stepeni pripreme i stepeni brzo nastale zarđalosti posle čišćenja vodom pod visokim pritiskom

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 11: Određivanje sulfata rastvorljivih u vodi turbimetrijski na terenu

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine – Deo 2: Laboratorijsko određivanje hlorida na očišćenim površinama

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine – Deo 3: Ocenjivanje prisustva prašine na površinama čelika pripremljenim za bojenje (metoda pomoću trake osetljive na pritisak)

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine – Deo 3: Ocenjivanje prisustva prašine na površinama čelika pripremljenim za bojenje (metoda pomoću trake osetljive na pritisak)

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine – Deo 4: Uputstvo za procenjivanje verovatnoće nastajanja kondenzacije pre nanošenja boje

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine – Deo 4: Uputstvo za procenjivanje verovatnoće nastajanja kondenzacije pre nanošenja boje

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 5: Merenje hlorida na čeličnim površinama pripremljenim za nanošenje boje (otkrivanje jona metodom pomoću cevi)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 6: Ekstrakcija zagađivača rastvorljivih u vodi za analize - Metoda po Breslu (Bresle)

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine - Deo 9: Konduktometrijsko određivanje soli rastvorljivih u vodi na terenu

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda — Karakteristike hrapavosti površine čeličnih podloga očišćenih mlazom abraziva — Deo 1: Zahtevi i definicije za ISO komparatore profila površine za ocenjivanje površina očišćenih mlazom abraziva

60.60 Standard objavljen

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda — Karakteristike hrapavosti površine čeličnih podloga očišćenih mlazom abraziva — Deo 2: Metoda za stepenovanje profila površine čelika očišćenog mlazom abraziva — Postupak pomoću komparatora

60.60 Standard objavljen