Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 6: Određivanje indeksa termičke izdržljivosti (TI i RTE) izolacionih materijala primenom metode nepromenljivog vremenskog okvira

60.60 Standard objavljen

Izolacioni materijali u elektrotehnici — Svojstva termičke izdržljivosti — Deo 8: Uputstva za proračun karakteristika termičke izdržljivosti pomoću pojednostavljenih postupaka

60.60 Standard objavljen

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 1: Ispitivanja na mrežnim frekvencijama

60.60 Standard objavljen

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 2: Dodatni zahtevi za ispitivanja jednosmernim naponom

60.60 Standard objavljen

Dielektrična čvrstoća izolacionih materijala — Metode ispitivanja — Deo 3: Dodatni zahtevi za ispitivanja naponskim impulsima 1,2/50 µs

60.60 Standard objavljen

Preporučene metode ispitivanja za određivanje relativne otpornosti izolacionih materijala prema proboju pri površinskim pražnjenjima

60.60 Standard objavljen

Električni izolacioni materijali - Određivanje elektrolitičke korozije koju prouzrokuju izolacioni materijali - Metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Merenje srednjeg stepena viskoznosti polimerizacije celuloznih električnih izolacionih materijala pre i posle starenja

60.60 Standard objavljen

Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju -- Deo 1: Definicije i opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Smola na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju – Deo 2: Metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 1: Jedinjenja epoksidnih smola bez punioca

60.60 Standard objavljen

Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 2: Jedinjenja epoksidnih smola sa kvarcnim peskom kao puniocem

60.60 Standard objavljen

Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 3: Poliuretanska jedinjenja bez punioca

60.60 Standard objavljen

Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 4: Poliuretanska jedinjenja sa puniocem

60.60 Standard objavljen

Smole na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 5: Nezasićeni poliester na bazi impregnisanih smola

60.60 Standard objavljen

Smola na bazi reaktivnih jedinjenja koja se koristi za električnu izolaciju — Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale — List 8: Smole za kablovski pribor;

60.60 Standard objavljen

Lakovi za električnu izolaciju -- Deo 1: Termini, definicije i opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Lakovi za električnu izolaciju -- Deo 1: Termini i definicije i opšti zahtevi - Izmena 1

60.60 Standard objavljen