Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Nadzemni električni vodovi iznad 1 kV naizmenične struje – Deo 2-9: Nacionalni normativni aspekti za Veliku Britaniju i Severnu Irsku (zasnovani na EN 50341-1:2012)

60.60 Standard objavljen

Nadzemni elektricni vodovi iznad 1 kV naizmenične struje-Deo 2-9: Nacionalni normativni aspekti za Veliku Britaniju i Severnu Irsku (zasnovani na EN 50341-1:2012)-Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Nadzemni električni vodovi iznad 45 kV naizmeničnog napona — Deo 2: Indeks nacionalnih normativnih odredaba — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Nadzemni električni vodovi iznad 45 kV naizmeničnog napona — Deo 3: Skup nacionalnih normativnih odredaba — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Provodnici sa omotačem za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačeni naizmenični napon iznad 1 kV i koji nije veći od 36 kV - Deo 1: Provodnici sa omotačem

60.60 Standard objavljen

Slaboizolovani provodnici za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačene napone iznad 1 kV i koji nisu viši od 36 kV naizmenične struje – Deo 1: Slaboizolovani provodnici

60.60 Standard objavljen

Slaboizolovani provodnici za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačene napone iznad 1 kV i koji nisu viši od 36 kV naizmenične struje – Deo 1: Slaboizolovani provodnici

60.60 Standard objavljen

Provodnici sa omotačem za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačeni naizmenični napon iznad 1 kV, a koji nije viši od 36 kV — Deo 2: Pribor za provodnike sa omotačem — Ispitivanja i kriterijumi prihvatljivosti

60.60 Standard objavljen

Slaboizolovani provodnici za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačene napone iznad 1 kV, koji nisu viši od 36 kV naizmenične struje – Deo 2: Pribor za slaboizolovane provodnike – Ispitivanja i kriterijumi za prihvatanje

60.60 Standard objavljen

Provodnici sa omotačem za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačeni naizmenični napon iznad 1 kV, a koji nije viši od 36 kV — Deo 3: Uputstvo za upotrebu

60.60 Standard objavljen

Slaboizolovani provodnici za nadzemne vodove i pripadajući pribor za naznačene napone iznad 1 kV, koji nisu viši od 36 kV naizmenične struje – Deo 3: Uputstvo za upotrebu

60.60 Standard objavljen

Nadzemni električni vodovi iznad 1 kV do i 45 kV naizmeničnog napona — Deo 3: Skup nacionalnih normativnih odredaba — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Zahtevi za ispitivanje pribora za niskonaponske vazdušne usnopljene kablove — Deo 1: Uopšteno

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za ispitivanje pribora za kablovske niskonaponske vazdušne snopove - Deo 2: Zatezne i noseće stezaljke za samonoseće sisteme

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za ispitivanje pribora za kablovske niskonaponske vazdušne snopove - Deo 3: Zatezne stezaljke i stezaljke za ovešenje za sistem nošenja neutralnog voda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za ispitivanje pribora za kablovsk? niskonaponsk? vazdušn? snopov? - Deo 4: Konektori

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za ispitivanje pribora za kablovske niskonaponske vazdušne snopove - Deo 5: Ispitivanje električnog starenja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Zahtevi za ispitivanje pribora za kablovske niskonaponske vazdušne snopove - Deo 6: Ispitivanje uticaja okoline

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda