Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES) koje rade u frekvencijskom opsegu ispod 3 GHz u okviru vazduhoplovne mobilne satelitske službe (AMSS)/mobilne satelitske službe (MSS) i/ili vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe (AMS(R)S)/mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 12: Posebni uslovi za terminale veoma malog otvora antene (VSAT), satelitske interaktivne zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima između 4 GHz i 30 GHz u fiksnoj satelitskoj službi (FSS)

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 1: Pregled i opšte karakteristike nezavisno od sistema

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 1: Pregled, opšte karakteristike i zahtevi koji su zavisni od sistema

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-1: Zahtevi, zavisni od vrste sistema, za digitalne sisteme koji rade u frekvencijskim opsezima gde je primenjena koordinacija frekvencija

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-1: Sistemski zavisni zahtevi za digitalne sisteme koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora da bude primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora biti primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora biti primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 4: Antene

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 4-1: Zahtevi za antene, zavisni od vrste sistema

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 4-2: Antene — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 4-2: Antene — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više