Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Oprema i pribor za TNG — Postupci pražnjenja železničkih cisterni za TNG

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Kočenje – Zahtevi za sistem kočnica putničkih vagona

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Kategorije pruga za upravljanje vezom između graničnog opterećenja vozila i infrastrukture

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Uređaji za osiguranje i zabravljivanje tereta u cilju zaštite od uticaja životne sredine — Zahtevi za vek trajanja, eksploataciju, indikaciju, održavanje, recikliranje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Ispitivanje u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila – Teretni vagoni – Ispitivanje bezbednosti tokom vožnje pod dejstvom uzdužnih pritisnih sila

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Natpisi i oznake na železničkim vozilima — Deo 2: Spoljašnje oznake na putničkim vagonima, motornim vozovima, motornim kolima, lokomotivama i kolosečnim mašinama

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Primene na železnici — Kolosek — Radni vagoni i prateća oprema — Deo 1: Tehnički uslovi za kretanje i rad

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Radni vagoni i prateća oprema — Deo 2: Opšti uslovi bezbednosti

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Demontažne mašine i prateća oprema — Deo 1: Tehnički uslovi za kretanje i rad

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Demontažne mašine i prateća oprema — Deo 2: Opšti uslovi bezbednosti

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Konstrukcioni zahtevi za stepenike, rukohvate i odgovarajuće elemente za železničko osoblje – Deo 1: Putnički vagoni, prtljažni vagoni i lokomotive

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Konstrukcioni zahtevi za stepenike, rukohvate i odgovarajuće elemente za železničko osoblje – Deo 2: Teretni vagoni

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Ispitivanje u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Teretni vagoni — Uslovi za oslobađanje teretnih vagona sa određenim tehničkim karakteristikama od ispitivanja na pruzi prema EN 14363

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Prelazni uređaji — Deo 1: Glavne primene

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Primene na železnici — Prelazni uređaji — Deo 2: Akustička merenja

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Alarmni sistem za putnike – Deo 1: Sistemski zahtevi za magistralne pruge

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Alarmni sistem za putnike u slučaju opasnosti – Zahtevi za gradske šinske siteme

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Opsluživanje vozila u mestu — Snabdevanje vodom

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda