Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 75.100

Nafta i srodni proizvodi — Određivanje starenja inhibiranih ulja i fluida — TOST ispitivanje — Deo 4: Postupak za industrijska ulja za mehaničke prenosnike

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardni postupak za uzimanje uzoraka i pripremu vodenih rastvora sredstava za hlađenje motora ili sredstava za zaštitu od korozije za potrebe ispitivanja

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje vode u koncentrovanim sredstvima za hlađenje motora metodom u kojoj se koristi Fišerov reagens

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja pH-vrednosti sredstava za hlađenje motora i sredstava za zaštitu od korozije

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja vodenih rastvora sredstava za hlađenje motora

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje procentualnog sadržaja pepela u sredstvima za hlađenje motora

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja korozije sredstava za hlađenje motora u staklenoj posudi

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja tendencije penušanja sredstava za hlađenje motora u staklenoj posudi

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje tačke ključanja sredstava za hlađenje motora

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja rezervne alkalnosti sredstava za hlađenje motora i sredstava za zaštitu od korozije

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi i maziva – Određivanje antikorozivnih karakteristika mazivih masti – Deo 1: Dinamički vlažni uslovi

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi i maziva – Određivanje karakteristika ispiranja vodom mazivih masti

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) — Familija X (Mazive masti) — Specifikacija

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-1 Saznaj više

Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) – Familija C (zupčasti prenosnici) – Deo 1: Specifikacije za maziva za zatvorene sisteme zupčastih prenosnika

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje filtrabilnosti mazivih ulja – Deo 1: Procedura za ulja u prisustvu vode

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje filtrabilnosti mazivih ulja – Deo 2: Procedura za ulja bez prisustva vode

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-1 Saznaj više

Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) — Familija E (ulja za motore sa unutrašnjim sagorevanjem) — Specifikacije za ulja za benzinske motore sa dvotaktnim ciklusom (kategorije EGB, EGC i EGD)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-1 Saznaj više

Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) - Maziva za alatne mašine - Kategorije i specifikacije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-1 Saznaj više