Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Standardna metoda ispitivanja za izračunavanje cetanskog indeksa jednačinom sa četiri promenljive

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti (i izračunavanje dinamičke viskoznosti)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje benzena, toluena, etilbenzena, p/m-ksilena, o-ksilena, C9 i težih aromata i ukupnih aromata u finalnom benzinu gasnom hromatografijom

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za određivanje gustine, relativne gustine i API težine tečnosti digitalnim merilom gustine

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja olova u benzinu — Metoda sa jod-monohloridom

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja istraživačkog oktanskog broja goriva za benzinska motorna vozila

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja oksidacione stabilnosti benzina (metoda indukcionog perioda)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja boje naftnih proizvoda po Sejboltu (hromometrijska metoda po Sejboltu)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja napona pare naftnih proizvoda (metoda po Ridu)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sadržaja smole u gorivima uparavanjem sa mlaznicom

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja oksidacione stabilnosti avionskih goriva (metoda potencijalnog ostatka)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja nivoa predsabijanja motora sa pogonom na avionski benzin sa prinudnim paljenjem

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja reakcije sa vodom avionskih goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima (metoda sa lampom)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja gustine, relativne gustine ili API težine sirove nafte i tečnih naftnih proizvoda areometrom

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja tipova ugljovodonika u tečnim naftnim proizvodima adsorpcijom na fluorescentnom indikatoru

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više