Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 6-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

60.60 Standard objavljen

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 6-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje

60.60 Standard objavljen

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 7: Specifikacija podvrste za kablove za povezivanje instrumenata i upravljačke kablove

60.60 Standard objavljen

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 9-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 1 000 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

60.60 Standard objavljen

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 9-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 1 000 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke

60.60 Standard objavljen

Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-1: Metode električnih ispitivanja – Opšti zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-10: Metode električkih ispitivanja — Preslušavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-11: Metode električnih ispitivanja – Karakteristična impedansa, ulazna impedansa, povratni gubici

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-12: Metode električkih ispitivanja — Induktivnost

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-17: Metode električnih ispitivanja – Egzogeno preslušavanje ExNEXT i ExFEXT

60.60 Standard objavljen

Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-2: Metode električkih ispitivanja - Otpornost prema jednosmernoj struji

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-2: Metode električnih ispitivanja — Otpornost prema jednosmernoj struji

60.60 Standard objavljen

Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-3: Metode električkih ispitivanja - Dielektrička čvrstoća

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-4: Metode električkih ispitivanja - Otpornost izolacije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-5: Metode električkih ispitivanja — Kapacitivnost

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-6: Metode električkih ispitivanja — Elektromagnetske performanse

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-7: Metode električkih ispitivanja — Brzina prostiranja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-8: Metode električnih ispitivanja – Slabljenje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda