Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 12: Određivanje osetljivosti asfaltnih uzoraka na vodu

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 13: Merenje temperature

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 14: Sadržaj vode

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 15: Određivanje osetljivosti na segregaciju

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 16: Habanje nastalo od pneumatika sa klinovima

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 17: Gubitak zrna na uzorcima poroznog asfalta

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 18: Dreniranje veziva

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 19: Vodopropusnost uzorka

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 2: Određivanje granulometrijskog sastava

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 20: Utiskivanje na kockama ili Maršalovim uzorcima

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 21: Utiskivanje na pločastim uzorcima

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Kolotraženje

60.60 Standard objavljen

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 23: Određivanje čvrstoće pri indirektnom zatezanju asfaltnih uzoraka

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 24: Otpornost na zamor

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 25: Ispitivanje pri cikličnom pritisku

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 26: Krutost

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 27: Uzorkovanje

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 28: Priprema uzoraka za određivanje sadržaja veziva, sadržaja vode i granulometrijskog sastava

60.60 Standard objavljen